Skip to main content

LM: mikrouzņēmumu darbiniekiem mazas sociālās garantijas

Vidējais iemaksu objekts mikrouzņēmuma darbiniekam ir vērtējams kā relatīvi mazs, secina Labklājības ministrija (LM), analizējot Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātus.

Kopš 2011.gada sākuma mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju skaits palielinājies vairāk nekā četras reizes. Mikrouzņēmumos nodarbināto skaits 2013.gada I ceturksnī bija 55 454 cilvēki, kas ir 13,3 reizes vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī.

Cilvēkiem, par kuriem nodokļus maksā, piemērojot mikrouzņēmuma nodokļa režīmu, ir neliels valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs salīdzinājumā ar tiem, kuri sociālās iemaksas veic vispārējā kārtībā. Mikrouzņēmumu darbinieku sociālās iemaksas (salīdzinājumā ar darbiniekiem vispārējā gadījumā) ilgtermiņā negatīvi ietekmēs pensiju un apdrošināšanas atlīdzību apmērus. Savukārt ietekme uz īslaicīgo pakalpojumu (slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku pabalstu) apmēriem ir ievērojama. LM uzsver, ka šī problēma netiks atrisināta arī tad, ja esošā mikrouzņēmumu nodokļa sadalījuma proporcija mainīsies, novirzot sociālajām iemaksām 90% no mikrouzņēmumu nodokļa.

Ziņojumā apskatīta arī pašnodarbināto un patentmaksas maksātāju sociālā aizsardzība. Pašnodarbināto cilvēku skaits, kuri veic sociālās iemaksas, nav liels un 2013.gada 1. ceturksnī bija tikai 0,9% no kopējā sociāli apdrošināto cilvēku skaita. Gandrīz visi jeb 85%-90% no pašnodarbinātajiem sociālās iemaksas veic no minimālā apmēra – 200 Ls. Lielākoties pašnodarbinātie sociālās iemaksas veic īsu periodu un minimālā apmērā.

Patentmaksas maksātājiem reģistrētie sociālo iemaksu objekti ir mazi no Ls 67,06 līdz Ls 166,49 mēnesī atkarībā no patentmaksas lieluma. Šie cilvēki ir pakļauti tikai pensiju un invaliditātes apdrošināšanai. Patentmaksas maksātājs gan papildina savu apdrošināšanas periodu, bet sociālo iemaksu objektu ietekme uz vecuma vai invaliditātes pensijas apmēru ir neliela. LM uzsver, ja cilvēka apdrošināšanas stāžu un sociālo iemaksu objektu veido tikai patentmaksas (30 Ls un 50 Ls), tad cilvēks nenopelna garantēto minimālo vecuma pensiju. Tas nozīmē, ka pārējiem sociālo iemaksu veicējiem būs jāsedz starpība starp aprēķināto un piešķirto valsts vecuma pensiju.

Ar informatīvo ziņojumu Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu otrdien, 15.oktobrī, LM iepazīstināja valdību.

Atgādinām, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma pārejas noteikums paredz, ka valdība izvērtē šā likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātus, it īpaši attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību mikrouzņēmumu darbiniekiem, un katru gadu līdz 1.oktobrim laikposmā līdz 2015.gadam iesniedz Saeimai ziņojumu par to.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu