Skip to main content

Valdība palielina valsts kapitālsabiedrību nomaksājamo dividenžu apmēru

Ministru kabinets ceturtdien, 25. novembrī ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus noteikumos par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu, palienot budžetā nomaksājamās dividendes no valsts kapitālsabiedrību peļņas.

Noteikumi paredz, ka kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, minimālo dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2010., 2011. un 2012. gada pārskata gadu būs 90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam netiks noteikts citādi.
Savukārt valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2010., 2011. un 2012. gada pārskata gadu nosaka un aprēķina 50% apmērā.

Līdz šim noteiktais dividenžu apjoms bija 80% no peļņas, kā arī nebija iekļauta norma, ka dividenžu nomaksa valsts budžetā attiecas arī uz kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas valstij pieder netieši (meitas uzņēmumi).

Aprēķinātais valsts budžeta fiskālais ieguvums no šiem grozījumiem ir 14 miljoni latu.

Noteikumu grozījumu projekts pieejams MK mājas lapā

 


Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu