Skip to main content

Valdība skata Hipotēku bankas pārveides plānu

Turpinot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka) pārveidi par attīstības institūciju, Finanšu ministrijas (FM) piesaistītais konsultants „SEB Enskilda” sagatavojis priekšlikumus Hipotēku bankas tālākai pārveidei, kuru FM ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetam (MK). Plānu pirms iesniegšanas valdībā ir izvērtējusi starpinstitucionāla Hipotēku bankas pārveides procesa vadības darba grupa FM valsts sekretāra Mārtiņa Bičevska vadībā.

Otrdien, 14. decembrī, Ministru kabinets uzsāka darbu pie plāna izskatīšanas, kas turpināsies tuvākajās valdības sēdēs.

Atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām pārveides mērķis ir izveidot attīstības institūciju valsts atbalsta programmu realizācijai, maksimāli efektīvi izmantojot Hipotēku bankas infrastruktūru, intelektuālo un finansiālo potenciālu, veicot bankas pārveidi valstij izdevīgā veidā un vienlaicīgi nodrošinot valsts atbalsta programmu realizācijas nepārtrauktību.

2009. gada 3. decembrī ar MK rīkojumu tika akceptēta koncepcija „Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārveide par attīstības banku”. Koncepcija nosaka optimālo variantu Hipotēku bankas pārveidei par attīstības institūciju, koncentrējot darbību uz virzieniem, kas šobrīd ir izšķiroši tautsaimniecībai. 2010. gada augustā pārveides procesa nodrošināšanai piesaistīts konsultants „SEB Enskilda”, lai izstrādātu detalizētu plānu koncepcijas ieviešanai.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu