Skip to main content

Valdība un investori vienojas par prioritātēm investīciju vides uzlabošanai Latvijā

FOTO no tikšanās, preses konferences VIDEO

Piektdien, 25.septembrī, 19.valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) sēdē tās dalībnieki kā šā gada prioritātes izvirzīja Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, darbaspēka pieejamību, izglītības sistēmas attīstību, investīciju drošību un tiesu sistēmas efektivitāti, kā arī maksātnespējas procesa uzlabošanu. Padome arī atzinīgi novērtēja līdzšinējo pušu sadarbību Latvijas investīciju vides uzlabošanā un pauda gatavību turpināt dialogu arī nākamajā gadā.

Sēdes atklāšanas uzrunā Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzsvēra, ka viens no valdības mērķiem ir paātrināt strukturālās reformas, kas ir būtisks nosacījums jaunu investīciju piesaistīšanai. “Es ceru, ka mēs turpināsim ar tādu pašu apņēmību rast papildu finansējumu veselības, izglītības, zinātnes un citām nepietiekami finansētām nozarēm, vienlaikus īstenojot nepieciešamās strukturālās reformas”, norādīja L.Straujuma.

Tāpat Ministru prezidente atzīmēja nepieciešamību pārskatīt instrumentu efektivitāti ēnu ekonomikas un ekonomisko noziegumu problēmu risināšanā, kā arī reformas veselības aprūpē, tostarp, pakāpeniski virzoties uz obligāto sociālo apdrošināšanu. Attiecībā uz tiesu sektoru, valdības vadītāja uzsvēra, ka jāturpina meklēt veidi, kā paātrināt tiesas procesus, uzlabot maksātnespējas regulējumu, prokuroru un tiesnešu prasmes, jo īpaši attiecībā uz ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem.

Sēdes goda priekšsēdētājs, Pricewaterhouse Coopers partneris Stīvens Oldfīlds kā nozīmīgu sasniegumu minēja uzņēmējdarbības vides novērtējuma indeksu, kas izstrādāts pirmo reizi un sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas investīciju vides novērtēšanā un attīstībā. Tāpat viņš uzslavēja Ārvalstu investoru padomes darbu Latvijā, kā arī ikgadējo iespēju ārvalstu investoriem tikties ar Latvijas valdības pārstāvjiem.

Vērtējot 2015.gada panākto progresu, uzņēmēji izteica atzinību par Latvijas ekonomikas izaugsmi par spīti satricinājumiem ārējos tirgos un pieaugošiem ģeopolitiskās vides sarežģījumiem, kā arī uzteica valdības darbu pie pirmās Latvijas ES Padomes prezidentūras organizēšanas un panākto progresu iestāšanas sarunās OECD.

Investori atzina, ka pastāvīgai Latvijas ekonomikas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai ir ļoti svarīgi turpināt un pabeigt pēdējo gadu laikā izsludinātās reformas. Tostarp, jāturpina visaptverošas reformas izglītības sistēmā, tiesu sistēmā, paātrinot tiesu procedūras un ieviešot noteiktus juridiskus uzlabojumus maksātnespējas jomā. Attiecībā uz veselības aprūpes jomu, investori norādīja uz pārdomātu plānošanu un efektīvu valsts līdzekļu izmantošanu. Tāpat investori akcentēja, ka enerģētikas politika ir viens no uzņēmēju aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem, tāpēc apsveicams ir Latvijas progress enerģētikas politikā un enerģijas tirgus liberalizācijas jomā.

Sanāksmes laikā tika arī akcentēts, ka zināms šķērslis investīciju piesaistei Latvijā ir darbaspēka samazinājums.

Attiecībā uz ēnu ekonomiku, tika rekomendēts, ka Latvijai jāsasniedz lielāks progress, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, tostarp motivējot uzņēmējus virzīties no ēnu ekonomikas uz nodokļu maksāšanu.

Sanāksmi tradicionāli vadīja Ministru prezidente Laimdota Straujuma un sēdes goda priekšsēdētājs, Pricewaterhouse Coopers Partneris Stīvens Oldfīlds.

No Latvijas valdības puses tikšanās reizē piedalījās Ministru prezidente, aizsardzības, ekonomikas, izglītības un zinātnes, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri.

No Ārvalstu investoru padomes Latvijā puses tikšanās reizē piedalījās šādu uzņēmumu augstākā vadība: Cemex, Coca-Cola Company, DNB, EY, Eversheds International Limited, Fortum, Food Union, GlaxoSmithKline, Klasmann-Deilmann, Knauf, KPMG, Linstow, Mariner, MTG, Narvesen Baltija, Neste, NCH Advisors, Norvik banka, PricewaterhouseCoopers, Rimi Baltic, Powszechny Zaklad Ubezpieczen, SEB, SPI Group, Statoil Fuel&Retail, Stockholm School of Economics, Swedbank, TAV, Telia Sonera, Uralchem, Vitol, kā arī divpadsmit ārvalstu tirdzniecības palātu Latvijā priekšsēdētāji, kas pārstāv Apvienoto Karalisti, ASV, Beļģiju un Luksembrugu, Dāniju, Igauniju, Franciju, Nīderlandi, Norvēģiju, Somiju, Šveici, Vāciju un Zviedriju.

Par valdības un AĪPL tikšanos:

ĀIPL ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi Latvijā, kā arī divpadsmit ārvalstu tirdzniecības kameras. ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Saskaņā ar investoru izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem ĀIPL ietvaros konkrētus priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji.

Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999.gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un ĀIPL biedru uzņēmumu vadītāji.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādātā Infografika par investīciju vidi Latvijā.

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas uzruna.

Papildu informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālrunis: +371 29462451
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Zane Leitāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu