Skip to main content

Valdība uzsāk darbu pie 2013. gada budžeta sagatavošanas

Otrdien, 17. aprīlī, Ministru kabineta (MK) sēdē plānots apstiprināt valsts budžeta bāzes izdevumus 2013. – 2015. gadam un izskatīt bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegtos papildu pieprasījumus 231 miljona latu apmērā. Tādējādi valdība ir uzsākusi darbu pie nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas.

Saskaņā ar šā gada 6. martā valdībā apstiprināto 2013. gada budžeta sagatavošanas grafiku likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013. – 2015. gadam un likumprojektu par valsts budžetu 2013. gadam Saeimā ir plānots iesniegt šā gada septembra beigās, bet pirms galīgo lēmumu pieņemšanas ir nepieciešams nodrošināt vispusīgu analīzi un diskusijas.

Pēc trīs gadu rūpīgas uzraudzības no starptautisko aizdevēju puses nākamā gada budžeta projekts tiks izstrādāts bez ārvalstu kreditoru stingras kontroles, taču ar lielu atbildību no valdības puses, ievērojot fiskālo disciplīnu. Tomēr, ņemot vērā vēl aizvien pietiekoši lielo valsts budžeta deficītu, 2013. gada valsts budžeta projektā tiks atbalstīti tikai fiskāli atbildīgi priekšlikumi, kas spēs nodrošināt valsts attīstību. Valdības uzdevums būs ar pieejamajiem līdzekļiem nodrošināt Latvijai nepieciešamo ekonomikas izrāvienu.

Nākamā gada likumprojektā valdība neveiks konsolidācijas pasākumus, taču, lai nodrošinātu valsts budžeta deficīta samazināšanu, ir svarīgi uzlabot strukturālo bilanci par 0,5 % no IKP. Strukturālās bilances uzlabošanu 70 miljonu latu apmērā valdība plāno panākt uz ekonomikas pieauguma rēķina, kā arī ierobežojot tēriņu pieaugumu.

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2013. gadam ir aprēķināti 3173,1 miljonu latu apmērā, 2014. gadam – 3361,4 miljonu latu apmērā, savukārt 2015. gadam – 3170,4 miljonu latu apmērā.

Savukārt valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2013. gadam ir aprēķināti 1 397,0 miljonu latu apmērā, 2014. gadam – 1 265,2 miljonu latu apmērā, bet 2015. gadam – 1 284,4 miljoni latu apmērā.

Tālāk, pamatojoties uz noteiktajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem, tiks aprēķināts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta kopējo izdevumu apjoms katrai ministrijai un centrālajai valsts iestādei.

Par ministriju papildu pieprasījumiem (bez jau bāzē iekļautajiem izdevumiem) MK sēdē tiks uzsāktas diskusijas, kas turpināsies līdz šā gada vasarai.

Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognožu 2013. – 2015. gadam izvērtēšana un aktualizēšana paredzēta šā gada 16. jūlijā, savukārt aktualizētu vidēja termiņa budžeta mērķu, prioritāro attīstības virzienu, valdības fiskālās politikas mērķu, IKP prognožu, valsts budžeta ieņēmumu prognožu, valsts budžeta finansiālās bilances apjoma apstiprināšana valdībā ir paredzēta šā gada 31. jūlijā. Par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem pasākumiem valdība lems šā gada 16. augustā.

Finanšu ministra Andra Vilka video komentāru skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu