Skip to main content

Valdības pieņemto lēmumu saistībā ar situāciju „airBaltic” hronoloģija

Valdība, ņemot vērā bažas par problemātisko nacionālās aviosabiedrības „Air Baltic Corporation” („airBaltic”) finansiālo situāciju, ir sistemātiski veikusi pasākumus, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par faktisko situāciju lidsabiedrībā. Tas nepieciešams, lai valsts kā saprātīgs akcionārs varētu pieņemt objektīvu un vispusīgi izvērtētu lēmumu, nevis darbotos uz „airBaltic” un lielākā mazākuma akcionāra „Baltijas Aviācijas sistēmas” (BAS) redzējuma pamata bez iespējām (pretēji „airBaltic” un BAS iespējai) šādu informāciju objektīvi novērtēt. Valdība ir vairakkārt prasījusi „airBaltic” un BAS izpildīt likumā noteiktās prasības, kas ir būtiskas gala lēmuma pieņemšanai. Joprojām nav izpildīti būtiski nosacījumi:

1) valdība joprojām nav saņēmusi revidenta apstiprinātu „airBaltic” 2010. gada pārskatu, kas sniegtu objektīvu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo situāciju, tai skaitā, sniegtu vērtējumu par izskanējušām bažām attiecībā uz valdes nedeklarētajām apjomīgām „airBaltic” saistībām, kas varētu būtiski ietekmēt „airBaltic” finansiālo situāciju, kā arī revidenta apstiprinātu pārskatu par 2011. gada 1. pusgada rezultātiem;

2) nav izveidota darboties spējīga Padome, kas uzrauga valdi un sniedz beznosacījuma atzinumu saskaņā ar likumu par valdes iesniegtajiem pamatkapitāla palielināšanas priekšlikumiem;

3) nav panākta vienošanās par grozījumiem Akcionāru sadarbības līgumā un uzņēmuma statūtos, kas palielinātu valsts kontroli pār airBaltic darbību, tai skaitā valdes ikdienas darbu;

4) izbeigts 2011. gada 1. septembrī noslēgtais līgums ar Transatlantic Holdings Company S. A., kas paredz prettiesisku fiktīvu airBaltic akciju pārdošanu.

Valdības izvirzīto nosacījumu mērķis ir atgūt faktisko kontroli „airBaltic”, lai varētu izsekot valsts ieguldīto līdzekļu izlietojumam.


Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +37129120742, +371670821919

 

Dalies ar ziņu