Skip to main content

Valsts atbalstīs izejvielu iegādi uzņēmumiem

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) pauž gandarījumu par valdības atbalstu jaunam valsts atbalsta instrumentam uzņēmējiem – garantijām komersantiem par bankas galvojumu, kas piešķirts ar mērķi nodrošināt izejvielu iegādi. Tas veicinās Latvijas komersantu konkurētspēju, jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos jau esošajos tirgos. Jaunās garantijas būs pieejamas pēc tam, kad to ieviešanai būs saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas.

Kā vēstīts iepriekš, valdība šodien, 23.martā, atbalstīja Ekonomikas ministrijas ierosinājumu ļaut Latvijas Garantiju aģentūrai sniegt komersantiem garantijas par bankas galvojumu, kas piešķirts ar mērķi nodrošināt izejvielu iegādi ražošanas veicināšanai.

„Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, uzņēmēji vairākkārt ir norādījuši uz to, ka izejvielu piegādātāji pieprasa veikt 100% priekšapmaksu par piegādājamo produkciju. Lai risinātu šo problēmu, Latvijas Garantiju aģentūrā tiks izveidots jauns atbalsta instruments uzņēmējiem – garantijas, kas darbosies kā nodrošinājums kredītbanku izsniegtajām garantijām izejvielu iegādei ražošanas procesa nodrošināšanai. Šīs garantijas būs pieejamas pēc tam, kad to ieviešanai būs saņemts saskaņojums no Eiropas Komisijas,” uzsver A.Kampars.

Apstiprinātie grozījumi 24.03.2009 MK noteikumos Nr. 269 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” paredz, ka komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuri iegādājas izejvielas ražošanas procesa nodrošināšanai, varēs saņemt LGA garantiju par bankas izsniegtu galvojumu, garantijas termiņam nepārsniedzot trīs gadus.

SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” jau kopš 2009.gada aprīļa izsniedz garantijas par šādiem finanšu pakalpojumiem – aizdevums investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu aizdevums, finanšu līzings, faktorings – tādējādi nodrošinot pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtē kā pārāk riskantu.

Garantijas kredītiem izejvielu iegādei būs pieejamas un attiecīgie grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju atbilstoši 2009.gada 22.janvāra Komisijas paziņojumam „Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos”.

Detalizēti ar grozījumiem 24.03.2009 MK noteikumos Nr. 269 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājas lapā internetā – http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40170402&mode=mk&date=2010-03-23.
 

Dalies ar ziņu