Skip to main content

Valsts iestāžu vizuālajā identitātē turpmāk izmantos Latvijas valsts ģerboni

Latvijas valsts ģerbonis no 2015.gada kļūs par pamata elementu valsts pārvaldes iestāžu vizuālajā identitātē, aizstājot pašreiz lietotos dažādos logotipus. Tādējādi sabiedrība iegūs daudz skaidrāku un nepārprotamāku priekšstatu par konkrētās institūcijas piederību valsts pārvaldei.

Pildot Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Saeimas uzdevumu nodrošināt valsts pārvaldē vienotu vizuālo identitāti, Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts Heraldikas komisiju izstrādājusi noteikumus par vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam padotajām institūcijām. Otrdien, 28.janvārī, valdībā tie apstiprināti.

Noteikuma projekts paredz nosacījumus, kad valsts ģerbonis lietojams obligāti (iestādes darbinieku vizītkartēs, mājaslapā, apbalvojumos, zīmogos u.tml.) un kur to nav pieļaujams darīt (piemēram, uz raiba fona, uz maza izmēra priekšmetiem, kur ģerboni nebūtu iespējams skaidri saskatīt u.tml.). Regulējumā arī noteikti Latvijas valsts ģerboņu – lielā, papildinātā mazā un mazā – minimālie augstuma izmēri. Tie attiecīgi ir 18mm, 16mm un mazajam – 13 mm.

Ar Ministru kabineta noteikumu pilnu tekstu var iepazīties valdības mājaslapā.

Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktore norāda: „Vienotas vizuālās identitātes reforma iezīmē skaidru vēstījumu valsts pārvaldes komunikācijas maiņā – no institucionālas pieejas uz klientu orientētu un sadarbībā balstītu komunikāciju, kurā būtiskākais ir sniegt ērtu, viegli saprotamu un kvalitatīvu pieeju valsts pakalpojumiem”.

Kā iepriekš norādījusi Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece Ramona Umblija: „Pēdējos gados modē nākusī prakse – lietot logo jeb logotipus – savā būtībā nav savienojama ar augstāko valsts varu pārstāvošo institūciju funkcijām. Logotips jeb firmas zīme pēc savas izcelsmes ir uzņēmējdarbības, biznesa vides instruments, tāpēc nevar kalpot kā valsts institūcijas statusa zīme”.

Reformu par vienotas vizuālās identitātes ieviešanu pārvaldē aizsāka Valsts prezidents Andris Bērziņš, 2012.gada sākumā aktualizējot šo jautājumu un iesniedzot atbilstošus grozījumus likumā „Par Latvijas valsts ģerboni”. Saeima 2012.gada 14.jūnijā tos atbalstīja, vienlaikus paredzot uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt regulējumu vienotas vizuālās identitātes ieviešanā valsts iestādēs.

Vienotas vizuālās identitātes ieviešana loģiski papildina citas jau uzsāktās valsts pārvaldes aktivitātes – administratīvā sloga mazināšanu, uz klientu orientētas attieksmes veidošanu pakalpojumu sniegšanā, tiesiskā regulējuma vienkāršošanu, investīcijām draudzīgas vides radīšanu u.c. Vienota vizuālā identitāte ieviesta arī citās valstīs.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Pavlova
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082902, 26533905
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu