Skip to main content

Valsts kanceleja: valsts pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga no efektīvas iestāžu sadarbības

Otrdien, 5.novembrī, Valsts kanceleja atklāja divus jaunus instrumentus, kas paredzēti sadarbības sekmēšanai ar sabiedrību administratīvā sloga un nesamērīgās birokrātijas mazināšanai – speciālu interneta vietni www.mazinamslogu.gov.lv un mobilo aplikāciju „Futbols”.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka sabiedrības līdzdalība, novērojumi un atgriezeniskā saite ir izšķiroši kritēriji, kas paver detalizētu un pamatīgu ieskatu reālajā ikdienas sadarbībā starp valsts pārvaldi un saņemto pakalpojumu kvalitāti.

„Iedzīvotāju saņemtie priekšlikumi tiks ņemti vērā arī vērtējot valsts iestāžu darbu, kas notiek reizi pusgadā. Līdz ar to papildu formālajam iestāžu pašnovērtējumam iedzīvotāju saņemtās rekomendācijas būs vērtīgs papildu resurss, kas ļaus identificēt problēmas, lai efektīvi varētu meklētu risinājumu,” skaidro Elita Dreimane.

Viņa arī norāda, ka starpnozaru sadarbība ir problēma valsts pārvaldē. „Galvenokārt tā ir nevēlēšanās vai nespēja paraudzīties plašāk par sava resora robežām, fokusējoties uz problēmu vai jautājumu ar šauru skatījumu. Tā rezultātā ir neefektīvas piespēles, nav komandas gara, un tas ir jāmaina attieksmē un darbā, nodrošinot precīzas piespēles, mazinot administratīvo slogu, nevis to vairojot – arī savstarpējā sadarbība valsts pārvaldē,” uzsver E.Dreimane.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu jautājumos Eva Upīte norāda, ka administratīvā sloga mazināšana ir viena no valsts pārvaldes prioritātēm šajā gadā, un tā būs dienas kārtībā līdz rezultāts tiks sasniegts. Īpaši jāizceļ Valsts kase, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija, kuras būtiski pilnveidojušas procesu elektronizāciju un veicinājušas klientorientētu servisu. T.sk., Ekonomikas ministrija ieviesusi kārtību, ka uz elektroniski iesniegtu jautājumu atbilde tiek sagatavota 5 darba dienu laikā, savukārt ja tas tiek iesniegts drukātā formātā – tad divreiz ilgākā laikā – 10 darba dienās,” skaidro Eva Upīte.

Kampaņa „Piespēlē, lai labāks rezultāts!” tiek īstenota Valsts kancelejas iniciatīvas „Mazinām slogu kopā!” ietvaros, un tā izstrādāta kopā ar nozaru labākajiem ekspertiem – Zigurdu Zaķi, Voldemāru Dūdumu, Mārtiņu Dambi (CUBE) un Nilu Vilni, kuri pašaizliedzīgi iesaistījušies idejas radīšanā ar vienotu mērķi – palīdzēt valsts pārvaldei saziņā ar sabiedrību efektīvi izmantot mūsdienīgus komunikāciju instrumentus – projekta izstrādē palīdzēja arī vairāki vispāratzīti komunikāciju praktiķi.

Zigurds Zaķis, idejas līdzautors: „Ikviena pakalpojuma, tai skatā valsts sniegto pakalpojumu, veiksmīgā realizācijā būtiska nozīme ir komunikāciju sastāvdaļai. Šajā projektā jau no pirmajām dienām, no darba uzdevuma un pirmo ideju sesijas, izdevās panākt ciešu sadarbību starp digitālo komandu un radošo grupu, neaizmirstot arī komunikāciju stratēģisko komponenti, sistemātiski veidojot integrētu kampaņu un meklējot jaunas vērtības radīšanas iespējas.”

Viņš arī uzsver, ka „šī ir plašāka iniciatīva, kampaņa ir tikai neliela daļa no tās. Ir būtiski apzināties, ka nozīmīgākā darba daļa vēl tikai priekšā – tikai no valsts pārvaldes komandas atkarīgs, cik efektīvi jaunie instrumenti komunikācijai un sadarbībai ar sabiedrību tiks izmantoti,” uzsver Z.Zaķis.

Foto no www.maazinamslogu.gov.lv un aplikācijas „Futbols” prezentēšanas pasākuma. 
 

Video par iniciatīvu „Mazinām slogu kopā!”

Video par mobilo aplikāciju “Futbols”

Valsts kancelejas jau iepriekš uzsvērusi, ka šī gada prioritāte ir uzlabot valsts pārvaldes procesus ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO. Iniciatīva „Mazinām slogu kopā!” ir viens no mehānismiem uz rezultātu orientētas sadarbības sekmēšanai, un tā ietvaros jau saņemti vairāk kā 220 uzņēmēju, NVO un iedzīvotāju jautājumi un priekšlikumi.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa – Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639, 67082919
[email protected]

 

Dalies ar ziņu