Skip to main content

Valsts kontroles vērtējumā valsts iestāžu gada pārskatu kvalitāte ir uzlabojusies

Otrdien, 8. oktobrī, Ministru kabinetā tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) iesniegts pārskats par Latvijas Republikas 2012. gada valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem. 2012. gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem ir sagatavots, apkopojot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatu un valsts budžeta finanšu uzskaites informāciju.

Saimnieciskā gada pārskatam pievienotajā atzinumā Valsts kontrole, pamatojoties uz revīzijas konstatētiem faktiem, ir atzinusi, ka pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un rezultātiem saimnieciskajā gadā un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu kvalitāte kopumā ir uzlabojusies. Valsts kontrole 2012. gadā jau deviņās iestādēs nav konstatējusi nozīmīgas nepilnības grāmatvedības uzskaitē, iepriekšējā gadā tās bija piecas.

Šogad revīzijas ziņojumā par saimnieciskā gada pārskatu īpaša vērība ir pievērsta jautājumam par valsts galvojumu un aizdevumu procesu. Revīzijas rezultātā ieteikumu ieviešanas plānā tika iekļauti 19 Valsts kontroles ieteikumi, taču kopējas sadarbības un diskusiju rezultātā pilnībā ir panākts saskaņojums par 17 no tiem.

FM informē, ka ir akceptējusi Valsts kontroles revīzijas laikā sniegtos ieteikumus gan valsts galvojumu, gan valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu procesu caurskatāmāku un efektīvāku. Taču vienlaikus FM nevar piekrist atsevišķiem Valsts kontroles konstatējumiem un izteiktajiem secinājumiem, piemēram, apgalvojumam, ka Finanšu ministrijas rīcība saistībā ar AS „Liepājas metalurgs” galvojumu ir bijusi nesaimnieciska un nelikumīga.

FM izsaka pateicību Valsts Kontrolei par veikto darbu, sagatavotajiem konstatējumiem un ieteikumiem sistēmas pilnveidošanai un uzlabošanai. Atbilstoši likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam Ministru Kabinetam līdz 15. oktobrim saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem kopā ar Valsts kontroles atzinumu ir jāiesniedz Saeimā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu