Skip to main content

Valsts policija sāk veikt iekšlietu ministres uzdotās ārpus kārtas pārbaudes

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece atzinīgi vērtē Valsts policijas priekšniekam Valdim Voinam dotā uzdevuma izpildi turpmāk regulāri veikt ārpus kārtas pārbaudes policijas struktūrvienībās. Ministre uzskata, ka regulāras, neplānotas pārbaudes nepieciešamas, lai jau laikus konstatētu nepilnības dokumentu apritē, funkciju pārdalē un novērstu situācijas, kad dažādos reģionos ir atšķirīga izpratne par vienu jautājumu.

Šodien Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes(GKPP) darbinieki apmeklēja Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Vaiņodi un Priekuli, lai veiktu policijas darbinieku dienesta pienākumu izpildes organizācijas pārbaudi.

Pārbaudes laikā tika pētīts, kā strādā iecirkņa inspektori un Operatīvas vadības (dežūrdaļas) nodaļas darbinieki, kāda ir viņu sadarbība ar citiem policijas dienestiem, kādas ir problēmas, ar kurām darbinieki saskaras. Tāpat tika pārbaudīts, kā darbinieki ikdienas darbā ievēro likumdošanas un citu normatīvo aktu prasības, kāda ir un kā notiek policijas darbinieku un iedzīvotāju sadarbība.

GKPP darbinieki tikās arī ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu atsauksmes un vērtējumu par policijas darbinieku darbu. Dienesta pienākumu izpildes organizācijas pārbaudes tiks turpinātas arī citos policijas iecirkņos, informē Valsts policija.

Arī iepriekš policijas pārvaldēs tika veiktas dienesta pārbaudes, taču tās lielākoties bija plānveida vai tika veiktas pēc tam, kad konstatēts kāds pārkāpums. Plānveida pārbaužu laikā bieži nav iespējams konstatēt reālo darba organizācijas un dokumentu aprites situāciju, jo šādām pārbaudēm iespējams iepriekš sagatavoties, kā rezultātā tās nesniedz vēlamo efektu, atzīst iekšlietu ministre.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu