Skip to main content

Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskās padomes izveidi pārceļ uz rudeni

Šodien, 15. martā, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa preses konferencē paziņoja, ka Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskās padomes izveide tiek pārcelta uz rudeni.

„Lai arī sākotnēji bija iecere Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedrisko padomi izveidot vēl pirms gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām, vairāki būtiski argumenti ir likuši pieņemt lēmumu par izveides pārcelšanu uz laiku pēc Prezidenta vēlēšanām. Pirmkārt, ir svarīgi, lai šādā diskusijā piedalītos visas puses, kas pieņem lēmumu, tai skaitā visu Saeimā pārstāvēto politisko spēku līderi. Otrkārt, gan no politiķu, gan ekspertu puses ir izskanējušas bažas, ka pirmsvēlēšanu gaisotnē diskusija varētu tikt pielāgota kāda konkrēta kandidāta īpašībām, malā atbīdot galveno padomes izveides mērķi – Valsts prezidenta ievēlēšanas procesa padarīšanu par atklātāku un demokrātiskāku. Lai noņemtu jebkādu šaubu ēnu par procesa politizēšanu, padome darbu sāks rudenī. Debatēm ir jānotiek nevis par personām, bet gan par procesu un praksi,” uzsver Solvita Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja kā pozitīvu iezīmi norāda jau šobrīd pieaugošās diskusijas par Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību un pastāvošo politisko praksi: „Jau iecere vien par sabiedriskās padomes izveidi ir izjundījusi lielu intereses vilni. Sabiedrības diskusijas par Prezidenta ievēlēšanu ir pieaugušas, un ir pilnīgi skaidrs, ka šādas debates Latvijas sabiedrībā ir ļoti nepieciešama.”

Saeimas priekšsēdētāja izteica pateicību visiem politiķiem un ekspertiem, kas jau šobrīd ir izteikuši gatavību iekļauties un darboties sabiedriskajā padomē. Solvita Āboltiņa arī aicināja iedzīvotājus aktīvi izteikt savu viedokli par Valsts prezidenta ievēlēšanu procesu. „Saeima ir atvērta iedzīvotāju viedokļiem un ierosinājumiem, tā ir neatņemama demokrātiska procesa sastāvdaļa. Mēs iedzīvotāju iniciatīvas augstu vērtējam, mēs tās apkopojam, izvērtējam un ieklausāmies tajās,” norāda Saeimas priekšsēdētāja.

Solvita Āboltiņa atkārtoti uzsvēra, ka Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskās padomes izveides uzdevums būs uzklausīt politisko partiju, sabiedrisko organizāciju, valststiesību lietpratēju un plaša pilsoņu loka viedokļus, apspriest un meklēt iespējami plašu vienprātību jautājumos, kas saistīti ar Valsts prezidenta institūcijas konstitucionālo, politisko un sabiedrisko lomu, svarīgākajām Valsts prezidenta amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām zināšanām, pieredzi un reputāciju.

Tāpat padomes uzdevums būs diskutēt par Valsts prezidenta darbības vērtēšanas pamatprincipiem, kandidātu izvirzīšanas un sabiedriskās apspriešanas, kā arī ar prezidenta ievēlēšanu saistīto parlamenta un starppartiju diskusiju labāko praksi un meklēt iespējamus uzlabojumus Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtībā.

Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskajā padomē tiks aicināti visu Saeimā pārstāvēto politisko spēku līderi un pārstāvji, bijušie Valsts prezidenti un Satversmes tiesas vadītāji, kā arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Ārlietu komisijas vadītāji. Tāpat padomes diskusijās plānots aicināt piedalīties sabiedrības pārstāvjus.

 

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: 67087218
[email protected]

 

Dalies ar ziņu