Skip to main content
Vardarbībā cietušos aicina izmantot valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus

Vardarbībā cietušos aicina izmantot valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus

Lai saņemtu palīdzību un atbalstu, Labklājības ministrija aicina no vardarbības cietušos pieteikties valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem visā Latvijā. Tie ietver speciālistu konsultācijas un atbalstu, kā arī 30 dienu rehabilitācijas kursu ar izmitināšanu.

„Kā liecina statistika, vardarbība "dzīvo" tieši ģimenē un cietušajiem dara pāri viņu vistuvākie cilvēki. Lai palīdzētu tikt pāri šādām dzīves situācijām, valsts var nodrošināt ne tikai tiesisku aizsardzību un juridisku atbalstu, bet sniegt arī sociālu un psiholoģisku palīdzību," uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Lai saņemtu pakalpojumu, cietusī persona aicināta vērsties pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai saņemt konsultāciju, zvanot pa cietušo atbalsta tālruni 116 006. Pakalpojumu var saņemt visi, kas cietušas no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, kā arī no fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem un vardarbīgas kontroles.

Vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vardarbībā cietušie var saņemt šādus valsts apmaksātus pakalpojumus:
• rehabilitāciju ar izmitināšanu – 30 dienu rehabilitāciju (papildus 30 dienu rehabilitācija, maksimāli 60 dienas);
• individuālas konsultācijas – 10 speciālistu konsultācijas, ko sniedz sociālais darbinieks, psihologs, jurists (10 papildus konsultācijas, maksimāli 20 konsultācijas).

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta pārstāve Ineta Pikše norāda, ka vardarbībā cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķi ir ne tikai nodrošināt psihosociālu palīdzību, bet novērtēt apdraudējumu un ar speciālistu atbalstu plānot drošības pasākumus, lai cietusī persona spētu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un atgriezties ikdienas dzīvē. Pēc Pikšes vārdiem, būtiski, ka valsts apmaksātu palīdzību var saņemt gan pašas vardarbībā cietušās personas, gan arī personas, kuru tuvinieki cieš no vardarbības.

Lai mazinātu sabiedrības iecietību pret vardarbību, Labklājības ministrija ir uzsākusi sociālu kampaņu "Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi", aicinot līdzcilvēkus neignorēt vardarbību pret sievieti vai vardarbību ģimenē sev līdzās – pie kaimiņiem vai paziņu lokā. Kampaņa aicina iesaistīties un ziņot par vardarbības gadījumiem, piedāvājot konkrētu rīcības plānu:
• Kaimiņiem, tuviniekiem, saskaroties ar vardarbību līdzās, – zvanīt pa tālruni 110, ja situācija ir kritiska, vai 116 006, lai saņemtu konsultatīvu atbalstu, kā rīkoties, lai pārtrauktu vardarbību līdzās.
• Upuriem, informējot par valsts atbalsta iespējām saņemt valsts apmaksātu sociālas rehabilitācijas pakalpojumu un tiesiskās aizsardzības iespējām (varmākas tūlītēja nošķiršana, valsts nodrošināta juridiskā palīdzība).

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieejams kopš 2015. gada 1. janvāra. Kā liecina Labklājības ministrijas apkopotie dati – līdz 2017. g. 1. decembrim ir saņemti 902 pieteikumi no vardarbībā cietušajiem. Savukārt no visiem cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem 42 % personu cietušas no emocionālās vardarbības, 32 % no fiziskas vardarbības, 11 % no vardarbīgas kontroles, 8 % no ekonomiskas vardarbības, 5 % personu saņēmušas fiziskas vai seksuālas vardarbības draudus un 2 % cietušas no seksuālas vardarbības. Visbiežāk vardarbības veicēji ir partneri vai laulātie (68 %), citas mājsaimniecībā dzīvojošie (18 %), bijušie partneri vai laulātie (10 %), bet tikai 4 % gadījumu vardarbības veicēji ir bijuši cietušajam sveši cilvēki.

Kampaņa tiek īstenota ar Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" un Labklājības ministrijas līdzfinansējumu projekta "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm" ietvaros.

Dalies ar ziņu