Skip to main content

Veidos Autoceļu padomi vienotas valsts politikas izstrādei un īstenošanai autoceļu jomā

Otrdien, 10.jūnijā, Satiksmes ministrijā notiks sanāksme, kurā lems par autoceļu padomes darbības atjaunošanu, kā arī pārrunāta aktuālākā informācija ceļu stāvokļa uzlabošanā 2014.gadā un ilgtermiņā līdz 2020.gadam, izmantojot dažādus finansēšanas modeļus.

Sanāksme sasaukta atbilstoši Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas dotajam uzdevumam, lai izveidotu autoceļu padomi ar mērķi sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgi atjaunotu autoceļu tīklu valstī.

Sanāksmē piedalīsies Ministru prezidente Laimdota Straujuma, satiksmes ministrs Anrijs Matīss, finanšu ministrs Andris Vilks un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš, VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.

Sanāksmē plānots uzklausīt atbildīgo institūciju informāciju par ceļu atjaunošanas programmu 2014.-2020.gadam, Eiropas Savienības fondu finansējumu ceļu projektiem 2014.-2020.gadam, plānotajiem Privātās un publiskās partnerības projektiem, 2014.gadā veicamajiem ceļu remonta un būvniecības darbiem, kā arī kvalitātes pastiprināšanu veicamajos būvdarbos un ceļu projektēšanā.

Kā arī plānots apspriest sagatavoto Autoceļu padomes nolikuma projektu. Projekts paredz noteikt, ka padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgi atjaunotu autoceļu tīklu valstī. Padomes sastāvā darbosies kā valsts institūciju pārstāvji, tā arī Latvijas pašvaldību savienības, Lielo pilsētu asociācijas, biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” , Latvijas ceļinieku asociācijas, Transportbūvju inženieru asociācijas un Latvijas Automoto biedrības un Rīgas Domes virzīti pārstāvji.

Masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti piedalīties sanāksmē, kura notiks otrdien, 10.jūnijā, plkst.13.00, Satiksmes ministrijā, Gogoļa ielā 3, Lielajā zālē, IV stāvā.

Iekļūšanai Satiksmes ministrijas telpās, masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lūdzam pieteikt caurlaides, zvanot uz SM Komunikācijas nodaļu pa tālr. 67028370, 67028390 vai sūtot e-pastu: [email protected] .

Papildus informācija:
Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu