Skip to main content

Vidējai izglītībai un divu svešvalodu prasmei ir jākļūst par obligātu prasību izglītības apguvē

Vidējai izglītībai un divu svešvalodu prasmei ir jākļūst par obligātu prasību izglītības ieguvē, norāda politisko partiju apvienības VIENOTĪBA valde. Profesionālās izglītības iegūšana jāsaista ar tautsaimniecības vajadzībām un tās īstenošanā cieši jāiesaista uzņēmēji, savukārt Latvijas universitātēm jābūt starptautiski atzītām.

Izglītots cilvēks un uz zināšanām balstīta valsts izaugsme VIENOTĪBAS skatījumā ir galvenais valsts attīstības un izaugsmes stūrakmenis. Tāpēc līdz 2014. gadam valsts budžeta finansējums izglītībai jāpalielina līdz 7% no IKP, norāda VIENOTĪBA.

„Atjaunojot obligāto vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības apguvi līdz 2014. gadam, prognozējam, ka 90 % jauniešu vecumā no 20 līdz 24 gadiem apgūs vidējo izglītību. Ir jāveido tāda profesionālās izglītības sistēma, lai vidējās izglītības līmenī izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības programmās līdz 2014. gadam pieaugtu līdz 50%,” uzsver VIENOTĪBAS valdes loceklis Kārlis Šadurskis.

„Profesionālās izglītības jomā ļoti svarīgi ir nodrošināt profesionālo mācību iestāžu ilgtermiņa attīstības plānošanu un audzēkņu sagatavošanu atbilstoši ekonomikas vajadzībām un Eiropas pamatnostādnēm par vienotu un salīdzināmu kvalifikācijas sistēmu. Ir jāievieš vienoti nosacījumi profesionālās kvalifikācijas līmeņa piešķiršanai un jāveicina darba devēju iesaistīšanos jauno speciālistu sagatavošanā un praktisko iemaņu apgūšanā,” uzskata VIENOTĪBAS valdes locekle Karīna Korna.

„Mēs spēsim pacelt izglītības kvalitātes līmeni virs Eiropas vidējā līmeņa, liekot uzsvaru uz radošumu, uzņēmīgumu un pilsoniskumu izglītībā. Ir jāgāda, lai katrs Latvijas bērns augstā līmenī apgūtu valsts valodu, angļu valodu un vēl vismaz vienu svešvalodu, pilnveidojot radošo un kritisko domāšanu. Nedrīkst aizmirst arī to, ka no pirmsskolas līdz pamatskolai un no vidusskolas līdz augstskolai ir iespējams veidot personību attīstošu un ilgtspējīgu izglītības sistēmu. Izglītota, radoša un uzņēmīga jaunā paaudze ir valsts izaugsmes dzinējspēks,” norāda VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

“Katra cilvēka zināšanas, intelekts, augsta profesionālitāte, konkurētspēja un radošums ir mērķi, kas izvirzāmi izglītības sistēmai. Ir pēdējais laiks nodrošināt šādu prasību izpildi, kas garantētu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju mūsdienu globālās ekonomikas procesos. Tieši visu kategoriju kvalificēts darbaspēks, pielietojamā zinātne un pētījumi, kas vērsti uz augstas pievienotās vērtības konkurētspējīgu produktu ražošanu ir inovāciju, investīciju un jaunāko tehnoloģiju ienākšanas Latvijā priekšnoteikums. Šādai izpratnei jākļūst par Latvijas izglītības stratēģiju un valsts attīstības dzinējspēku,” uzskata VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu