Skip to main content

Vienojas par nepieciešamajiem uzlabojumiem krīžu situāciju pārvaldībā

Trešdien, 12. janvārī, tiekoties elektroenerģijas traucējumu izraisīto seku novēršanā iesaistītajām institūcijām, tika izvērtēta sadarbības pieredze, identificētas nepilnības un sagatavoti konkrēti priekšlikumi izskatīšanai Krīzes vadības padomē, lai šīs nepilnības novērstu. Sanāksmes dalībnieki arī vienojās par darbiem, kas jāveic valsts un pašvaldību institūcijām, gatavojoties iespējamiem pavasara plūdiem.

Lai novērstu iespējamus krītošu koku izraisītus elektrotīklu pārrāvumus nākotnē, līdz Krīžu vadības padomes sēdei AS „Latvenergo”, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji plāno pārrunāt nepieciešamos likumdošanas grozījumus Aizsargjoslu likumā un Enerģētikas likumā. Līdzās tam AS „Latvenergo” izvērtēs savu iekšējos normatīvos aktus, materiāli tehnisko bāzi un sadarbības pieredzi ar citām institūcijām, kā arī veiks nepieciešamos uzlabojumus.

Lai uzlabotu informācijas apmaiņu un darbu koordināciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Raimonds Vējonis informēja, ka pašvaldībām ir lūgts nominēt atbildīgos cilvēkus pašvaldībās, ar kuriem nepieciešamības gadījumā atbildīgās institūcijas un dienesti var sazināties, lai uzsāktu krīzes seku likvidēšanas darbus.

Savukārt, Satiksmes ministrija gatavo priekšlikumus vienotas apziņošanas sistēmas ieviešanai uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra bāzes, lai nepieciešamības gadījumā un pie mobilo sakaru pārrāvumiem, atbildīgo iestāžu un institūciju pārstāvjiem būtu iespēja sazināties un apmainīties ar informāciju.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka līdz 20. janvārim Krīžu vadības padomes sekretariātā ir jāiesniedz visi priekšlikumi likumdošanas grozījumiem, kurus iesaistītās ministrijas ir identificējušas kā nepieciešamus, lai uzlabotu krīzes seku novēršanu nākotnē.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka elektroenerģijas pārrāvumu izraisītās krīzes seku novēršanā iesaistītajām institūcijām Ekonomikas ministrijas vadībā ir jāizanalizē krīzes seku novēršanas gaita un jāvienojas par priekšlikumiem nepilnību novēršanai, sagatavojot detalizētu un visaptverošu ziņojumu Krīzes vadības padomei.

Gatavojoties iespējamiem pavasara plūdiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) gatavo iesniegšanai Krīzes vadības padomē katrai ministrijai un iesaistītajai institūcijai veicamo sagatavošanās darbu sarakstu.

Plānots, ka Hanzas ielā 5 tiks izveidots Koordinācijas centrs, kurā darbosies valsts institūciju izvirzīti pārstāvji, kas var pieņemt lēmumus un, iestājoties krīzei, ir sasniedzami 24h diennaktī. Šiem cilvēkiem VUGD rīkos apmācības, kurās tiks pārrunāti Koordinācijas centra darbības principi un sadalīti veicamie darbi.

Līdzās tam VUGD organizēs apmācības pašvaldību Civilās aizsardzības komisiju vadītājiem, kurās tiks pārrunāts, kā organizēt komisiju darbu, kādus pasākumus veikt, gatavojoties iespējamiem plūdiem un kā koordinēt darbus un informācijas plūsmu plūdu gadījumā un to radīto seku novēršanas laikā. VUGD tiksies arī ar Nacionālo bruņoto spēku(NBS) komandieri, lai pārrunātu jautājumus par NBS spēku iesaistīšanos plūdu seku novēršanā.

Iekšlietu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība ir vienojusies februāra sākumā rīkot sanāksmi, lai pārrunātu gatavību iespējamiem plūdiem un veicamos uzdevumus.

Sanāksmes dalībnieki izteica pateicību Iekšlietu ministrijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par operatīvu un kvalitatīvu palīdzības sniegšanu un procesu koordināciju.

Sanāksmi vadīja iekšlietu ministre Linda Mūrniece, tajā piedalījās Ekonomikas ministrs Artis Kampars, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Satiksmes, Zemkopības un Aizsardzības ministriju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, AS „Latvenergo” vadītājs Āris Žīgurs un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu