Skip to main content

Vienojas par veselības pratības stiprināšanu izglītības saturā

Šodien izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša tikās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri, lai pārrunātu turpmāko sadarbību iedzīvotāju veselības pratības veicināšanai, kā arī citus ministriju sadarbības jautājumus.

Tikšanās laikā tika pārrunāta veselības pratības nozīme sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanā. Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka veselības jautājumu komponente vispārējā izglītības saturā ir jāpastiprina. Ministri vienojās, ka līdz gada beigām Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas eksperti definēs sabiedrības veselības tēmas, kas papildu būtu iekļaujamas veselības mācības saturā.

Kā viens no kopīgi risinājumiem jautājumiem ir visu skolēnu dalība sporta stundās. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša informēja, ka šobrīd skolēnam ilgstošas sasirgšanas gadījumā (semestris, viss mācību gads) būtu jāizstrādā individuālais izglītības programmas apguves plāns ar skolēnam piemērotiem sasniedzamiem rezultātiem, kā rezultātā summatīvo vērtējumu (tostarp 10 balles) šis skolēns iegūs par minētajā individuālajā plānā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem, ņemot vērā skolēna fiziskās spējas un ārsta izsniegtajā izziņā norādīto informāciju. Ministri vienojās, ka jāizstrādā algoritms, lai maksimāli bērnus iesaistītu sporta nodarbībās, veicinot ātrāku atveseļošanos un arī kopējās fiziskās sagatavotības līmeņa palielināšanos.

Tikšanās laikā pārrunāja arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pievienošanu Rīgas Stradiņa universitātei, kā arī Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes ciešāku sadarbību medicīnas izglītības studiju jomā, kā arī jautājumu par birokrātijas mazināšanu saistībā ar ārsta izziņām izglītības iestādēm.

Dalies ar ziņu