Skip to main content

VIENOTĪBA aicina Repši līdzdarboties valsts attīstības plāna īstenošanā

Valsts izaugsmi un attīstību var panākt, skaidri nodalot biznesa ietekmi no politikas. Uz to norāda gan vadošo Eiropas valstu, gan mūsu kaimiņvalsts – Igaunijas piemērs. Partija VIENOTĪBA aicina Einaru Repši izšķirties starp aktīvu darbību partijā, līdzdarbojoties Valda Dombrovska attīstības plāna īstenošanā, vai lēmumu par jauna politiskā spēka veidošanu.

Dombrovska vadītās valdības ir nodrošinājušas valsts attīstību. 2011. gadā izstrādātais plāns stabilai Latvijas attīstībai paredz gan konsekventi samazināt bezdarba līmeni, gan izveidot Latvijā ražošanai un investīcijām labākos apstākļus Baltijas valstīs, kā arī kāpināt Latvijas starptautisko konkurētspēju, palielinot eksporta apjomu, uzlabot valsts pārvaldību, sasniedzot Eiropas Savienības valstu vidējos efektivitātes rādītājus, un panākt izglītības sistēmas atbilstību ražošanas attīstības vajadzībām.

Ieceres, kas ideju līmenī izskan no biedrības „Latvijas attīstībai”, kuras izveidē iesaistījušies daži VIENOTĪBAS biedri, lielā mērā atkārto Dombrovska plānā uzskaitītās iniciatīvas, pie kuru īstenošanas konsekventi strādā VIENOTĪBAS politiķi.

VIENOTĪBA kā demokrātiska, atklāta, tiesiska un uz valsts ilgtermiņa attīstību vērsta partija augstu novērtē gan indivīdu pilsoniskas iniciatīvas, gan nevalstisko organizāciju centienus vairot Latvijas labklājību un izaugsmi.

VIENOTĪBA ir pārliecināta, ka partiju sadrumstalotība un jaunu nišas partiju veidošana nav attīstību veicinošs faktors – valsts un tās iedzīvotāju labklājībai būtiskas politiskās iniciatīvas īstenojamas vienīgi caur stabilu, daudzskaitlīgu un labi strukturētu partiju, kas ik dienas strādā, lai visos valsts un pašvaldību pārvaldes līmeņos realizētu uz izaugsmi vērstus stratēģiskus attīstības plānus. Līdzīgi domājošām personām un personu grupām jāspēj vienoties kopīgam darbam, jo ilgtermiņa mērķi ir sasniedzami pastāvīgā un stabilā politiskajā procesā, kurā plaši iesaistīta sabiedrība.

Informāciju sagatavoja:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

 

Dalies ar ziņu