Skip to main content

VIENOTĪBA paraksta memorandu ar LBAS

Piektdien, 1. oktobrī, politisko partiju apvienība VIENOTĪBA parakstīja saprašanās memorandu ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS). Tas ietver sadarbību tautsaimniecības, darba samaksas un ar to saistīto nodokļu, izglītības, nodarbinātības, valsts pārvaldes, kultūras, sociālā dialoga un pilsoniskās sabiedrības veidošanas jomās.

Tautsaimniecības jomā VIENOTĪBA un LBAS vienojušās par svarīgākajām prioritātēm noteikt darba vietu saglabāšanu un uzņēmējdarbības stimulēšanu un kā galveno instrumentu izmantot ilgtspējīgu un izaugsmi veicinošu nodokļu un finanšu politiku. Memorands paredz cīnīties pret ēnu ekonomiku tautsaimniecībā, kā arī veidot papildu ienākumus un ietaupījumus Valsts kasē tā, lai pieaugtu legālā nodarbinātība un uzņēmējdarbība. Tāpat VIENOTĪBA un LBAS vienojušās, ka maksimāli jāizmanto Eiropas Savienības fondu līdzekļi un tie jāizlieto tautsaimniecības aktivizēšanai.

Darba samaksas un ar to saistīto nodokļu jomā VIENOTĪBA un LBAS vienojušās izstrādāt jaunu koncepciju par minimālās darba algas palielināšanu, mērķtiecīgi to tuvinot Eiropas Savienības valstu līmenim, palielināt iedzīvotāju neapliekamo minimumu līdz iztikas minimumam un atbalstīt ģimenes ar bērniem.

Izglītības jomā saprašanās memorands paredz izstrādāt un īstenot tādu valsts un pašvaldību budžeta finansētu izglītības iestāžu, it sevišķi pirmsskolas, darbinieku darba samaksas sistēmu, kas par līdzvērtīgas kvalifikācijas darbu nodrošinātu samērojamu atalgojumu. Tāpat memorands paredz nodrošināt izglītības pieejamību katram bērnam, izveidojot racionālu skolu tīklu, pilnveidojot principu „nauda seko skolēnam”, kas garantēs izglītības kvalitāti gan skolēnu dzīvesvietai iespējami tuvākā sākumskolā un pamatskolā, gan mūsdienīgi aprīkotās vidusskolās novadu centros.

Nodarbinātības jomā VIENOTĪBA un LBAS vienojušās, ka nepieciešams izstrādāt un īstenot iniciatīvas, lai saglabātu esošās darba vietas, kā arī nepieļaut bezdarbnieku skaita pieaugumu. Atbalsts jāsniedz, lai nezaudētu darbu, nevis tikai darba zaudēšanas gadījumā.

Valsts pārvaldes jomā saprašanās memorands paredz turpināt strukturālās reformas, valsts pārvaldes funkciju pārskatīšanu un optimizāciju ar mērķi novērst funkciju dublēšanos, padarīt efektīvāku un modernāku valsts pārvaldes darbu un samazināt valsts budžeta izdevumus, kā arī turpināt atalgojuma reformu, lai atalgojuma sistēma būtu caurspīdīga (saprotama) un tiktu ievērots princips – līdzvērtīgs atalgojums par līdzvērtīgu darbu.

Kultūras jomā VIENOTĪBA un LBAS paredz vērtēt kultūras nozari un tautas mākslu kā līdzvērtīgu izglītībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai un nepieļaut nepamatotu budžeta samazinājumu 2011. gadā. Savukārt sociālā dialoga jomā saprašanās memorands paredz turpināt attīstīt trīspusējo valsts, darba devēju un arodbiedrību sadarbību nacionālajā, nozaru un reģionu līmenī, iesaistot tās jautājuma, kas skar plašas sabiedrības masas, apspriešanā, aktivizēt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes darbu un attīstīt darbinieku pārstāvību sociāli ekonomisko un darba tiesību ievērošanai un darba drošības garantēšanai.

VIENOTĪBAS un LBAS saprašanās memorands paredz arī citus konkrētus sadarbības punktus. Saprašanās memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis, apvienības līdzpriekšsēdētāji Solvita Āboltiņa un Aigars Štokenbergs, LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētāja vietnieki Līvija Marcinkēviča un Egils Baldzēns..

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:

Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
29123440
[email protected] 

Dalies ar ziņu