Skip to main content

VIENOTĪBA: RD netiek galā ar pilsētplānošanu un arhitekta birojs jāsaglabā!

RD frakciju bloka „Vienotība” deputāti un diskusijas par Rīgas pilsētas arhitekta biroja nākotni dalībnieki, pieņēma rezolūciju, kurā galvenais uzsvars likts uz Rīgas pilsētas arhitektu biroja saglabāšanu kā neatkarīgu un koleģiālu institūciju.

Diskusijas dalībnieki pauda satraukumu par RD plāniem likvidēt Rīgas pilsētas arhitekta biroju un uzsvēra nepieciešamību ieviest skaidrību par pilsētas vadības plāniem pilsētvides sakārtošanas jautājumos. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izteica pārmetumus Rīgas pilsētas vadībai par nespēju nodrošināt lēmuma pieņemšanu pilsētas attīstības plānošanas jautājumos. Tika norādīts uz to, ka līdz ar arhitekta biroja darba pārtraukšanu zudusi diskusija par svarīgiem pilsētvides attīstības un kvalitatīvas plānošanas jautājumiem. Klātesošie bija vienisprātis, ka Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbība būtu jānostiprina likumiski, lai to „neietekmētu politiskās vētras” un biroja darbības funkcija jānosaka daudz plašāka, paredzot arī tādu ekspertu iesaistīšanu, kuri spētu veidot vienotu pilsētas publiskās telpas kvalitāti (dizainu, pilsētainavu, dārzus, parkus, utml.) Nozares eksperti – arhitekti norādīja, ka Rīgas pilsētas arhitekta biroju vadīt var vienīgi akadēmiski izglītots cilvēks, kurš spēj pilnībā izprast pieņemto lēmumu radītās sekas. RD deputāts Olafs Pulks informēja diskusijas dalībniekus, ka pieņemtā rezolūcija tiks iesniegta Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam, kā arī nosūtīts ministrijām un Saeimas deputātiem. Rīgā, 2011. gada 20. aprīlī Rezolūcija RD frakciju bloka „Vienotība” deputāti, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, LR Kultūras ministrijas un Latvijas arhitektu savienības pārstāvju, kā arī visi klātesošie diskusijas „Par Rīgas pilsētas arhitektu biroja nākotni” dalībnieki, – lai plānotu vienotu Rīgas teritorijas attīstību, kas nodrošinātu pievilcīgu Rīgas tēlu ilgtermiņā, – lai popularizētu Rīgas arhitektūras sasniegumus Latvijā un citās valstīs, – lai nosargātu Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma pasaules vērtību, – lai veicinātu tikai neatkarīgu un koleģiāli izdiskutētu būvniecības ieceru īstenošanu – lai veicinātu kvalitatīvas attīstības nodrošināšanu Rīgas pilsētā vienojas par šādu mērķu īstenošanu:

1. Saglabāt Rīgas pilsētas arhitekta biroju un arhitektu kolēģiju, kā neatkarīgas un koleģiālas institūcijas, ar mērķi nodrošināt pienācīgu profesionāļu līdzdalību pilsētai svarīgu jautājumu izlemšanā.

2. Aicināt Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu izvērtēt Rīgas pilsētas arhitekta biroja profesionālo darbību un sniegt skaidrojumu par šī biroja nākotnes attīstību.

3. Rīgas domes priekšsēdētājam līdz š.g. 1. jūnijam izstrādāt Rīgas pilsētas arhitekta biroja nolikumā paredzēto funkciju un uzdevumu realizēšanai piemērota kandidāta atlases kritērijus, saskaņojot tos ar Latvijas Arhitektu savienību (LAS) un izsludināt atklātu konkursu uz Rīgas pilsētas arhitekta amata vietu, kandidāta vērtēšanas komisijā iekļaujot arī LAS pārstāvi.

4. likumiski nostiprināt Plānošanas likumā prasību par Rīgas un lielo pilsētu arhitekta biroju nepieciešamību. 5. aicināt attīstīt Rīgas pilsētas arhitekta biroju, iekļaujot tā atbildības jomā arī pilsētas publiskās telpas kvalitātes veidošanu (pilsētainava, dizains, dārzi, parki utml.).

 

Dalies ar ziņu