Skip to main content

VIENOTĪBA rosina nostiprināt pilsoņu piederību latviešu tautai

Šodien, 15. novembrī, vērtēšanai Saeimas komisijām nodota partijas VIENOTĪBA iniciatīva likumā paredzēt iespēju Latvijas pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvojuši Latvijā, zina latviešu valodu un ir piederīgi latviešu kultūrai, pēc pašu vēlēšanās iedzīvotāju reģistrā ierakstīt tautību – latvietis, šādi atļaujot citu etnisko izcelsmju cilvēkiem nostiprināt savu piederību latviešu tautai.

VIENOTĪBAS pārstāvji sagatavojuši grozījumus Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, paredzot priekšnosacījumus un kārtību, kādā persona ir tiesīga mainīt tai reģistrā ierakstīto tautību uz tautību „latvietis”, paužot vēlmi publiski nostiprināt savu piederību latviešu tautai. Likumprojekts nosaka, ka persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, kurai Latvija ir pastāvīgā dzīves vieta vismaz pēdējos 15 gadus, kura augstākajā pakāpē prot latviešu valodu, ir piederīga latviešu kultūrai, apzinās un vēlas publiski nostiprināt savu piederību latviešu tautai, ir tiesīga mainīt savu tautības ierakstu pret ierakstu „latvietis”.

Latvija ir gājusi neatkarīgas valsts attīstības ceļu jau vairāk nekā 20 gadus. Ir uzaugusi paaudze, kura jūtas piederīga Latvijai un identificē sevi kā latviešu tautas daļu, bet kuriem ar likumu ir liegta iespēja tikt atzītiem par latviešiem, jo viņu vecākiem bijusi cita tautība. Saglabājot likumā etnisko (izcelsmes) tautības noteikšanas kārtību, ieceres autori piedāvā to papildināt ar jaunu konceptu, proti, atļaut citu etnisko izcelsmju cilvēkiem nostiprināt savu piederību latviešu tautai, stingri ievērojot brīvprātības principu.

„Nacionālā apziņa cilvēkiem veidojas izglītošanās un audzināšanas procesā un šībrīža situācija, kurā latviskā garā uzaugušajiem Latvijas Republikas pilsoņiem tiek liegta iespēja sevi apliecināt par latviešu tautas daļu tikai viņu vecāku etniskās piederības dēļ, nav taisnīga,” uzsver Saeimas deputāts Andrejs Judins.

„Mūsu valstij jābūt iekļaujošai un latvietībai – atvērtai ikvienam, kurš dzīvo Latvijā, runā latviešu valodā, ciena mūsu valsts pamatvērtības un simbolus, ir lepns par savu valsti un jūtas tai piederīgs, neatkarīgi no viņa etniskās izcelsmes. Nojaucot barjeru starp „mēs” un „viņi”, mēs stiprināsim kopīgo latvisko identitāti, Latvijas pilsoņu piederības sajūtu savai valstij, latviskajai kultūrtelpai un valstsnācijai. Šis ir ceļš uz Latviju kā stipru nacionālu valsti,” iesniegto iniciatīvu pamato Saeimas deputāte Lolita Čigāne.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu