Skip to main content

VIENOTĪBA: sabiedrība referendumā parādījusi atbildīgu un cieņpilnu attieksmi pret valsti un tās pamatvērtībām

 

Vienotības valdes paziņojums par tautas nobalsošanas rezultātiem
2012. gada 19. februārī

 
Mēs sakām lielu paldies visiem Latvijas pilsoņiem, kuri tautas nobalsošanā aizstāvēja latviešu valodu, tā apliecinot savu uzticību Latvijai kā nacionālai un demokrātiskai valstij. Paldies visām biedrībām un domubiedru grupām, kas aktīvi un radoši aicināja balsot pret sabiedrības sašķelšanu, tā apliecinot, ka pilsoniskā sabiedrība ir atbildīga Latvijas saimniece. Mēs esam īpaši gandarīti, ka šo Latvijas patriotu vidū bija visu tautību Latvijas cilvēki.

Tautas nobalsošana, pretēji tās organizatoru iecerei, ir stiprinājusi Latvijas valsti. Tauta ir devusi skaidru pretsparu mēģinājumam sašķelt sabiedrību pēc etniskā principa, nostiprināt Latvijā paralēlas, etniski nošķirtas pasaules un mainīt Latvijas kā demokrātiskas un nacionālas Eiropas valsts pamatus. Tautas nobalsošana ir vēlreiz apstiprinājusi, ka valsts pienākums ir nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu. Mēs to apzināmies.

Latviešu kā valstsnācijas valoda ir mūsu kopējā valsts valoda neatkarīgi no katra izcelsmes, tautības, dzimtās valodas. Tā ir mūsu kopējā demokrātiskās līdzdalības valoda. Nevienam nav un nedrīkst būt aizvainojoši dzīvot latviskā Latvijā. Vienlaikus Latvijas valsts nodrošina augstu Eiropas standartu mazākumtautību tiesību jomā, garantējot to iespējas kopt savu valodu un kultūru.

Tāpat mēs apzināmies arī savu pienākumu sadzirdēt un uzrunāt tos tūkstošus līdzpilsoņus, kas dažādu iemeslu dēļ nobalsoja “par krievu valodu”. Lai kādu iemeslu dēļ viņi tā ir balsojuši, nav iemesla uzskatīt, ka viņi būtu balsojuši pret Latvijas valsti. Taču ekstrēmisti – šīs nobalsošanas iniciatori un aktīvie atbalstītāji ir cietuši nepārprotamu sakāvi. Tautas nobalsošanas rezultāts mums liek pastiprināti rūpēties par visu Latvijas cilvēku piederības sajūtu mūsu valstij.

Mēs turpināsim īstenot nacionālās identitātes un saliedētas sabiedrības politiku. Tās pamatā – nepieciešamība un iespēja ikkatram apgūt un izprast Latvijas valsts būtību. Latviešu valodas lomas nostiprināšana, demokrātiskām vērtībām atbilstoša vēstures izpratne, piederība Eiropai, pilsoņa atbildība, cilvēktiesības, tiesiskas valsts un sociālās solidaritātes pamatprincipi tiks iekļauti plašas pilsoniskās izglītības sistēmā.

Saliedēta sabiedrība nav iespējama bez kultūras jomas un sabiedrisko mediju attīstības, kas nodrošina vienotu, kvalitatīvu informācijas telpu. Tam jāatvēl atbilstoši resursi un uzmanība.

Mēs turpināsim mazināt latviešu valodas diskrimināciju darba attiecībās un mediju telpā. Mēs atbalstīsim latviešu valodas apmācības un veicināsim iespēju visu tautību bērniem mācīties vienotās, nevis etniski nošķirtās izglītības iestādēs. Mēs turpināsim nodrošināt ikvienas Latvijas mazākumtautības tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Kultūru daudzveidība ir Latvijas bagātība.

Nacionālas un demokrātiskas valsts nostiprināšana ir atkarīga no ikviena pilsoņa, tas nav tikai partiju vai valdību uzdevums. Mēs aicinām ikvienu nostiprināt latvisko vidi, konsekventi lietojot latviešu valodu darbā un sabiedriskajā telpā. Mēs aicinām uz pozitīvu, iedrošinošu, iejūtīgu attieksmi pret visiem cilvēkiem, kuri cenšas apgūt un lietot latviešu valodu.

Mēs esam gatavi sarunai par to, kā stiprināt Latviju kā nacionālu, demokrātisku un iekļaujošu valsti, kurā visu tautību cilvēkiem ir visas iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē, iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt un saņemt sociālās garantijas.

Aicinām visu tautību Latvijas iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties savas valsts nākotnes veidošanā, piedalīties valsts pārvaldē un politikā. Mēs vēlamies uzsvērt, ka Vienotības rindas ir atvērtas gan latviešiem, gan mazākumtautību cilvēkiem.

Dalies ar ziņu