Skip to main content

VIENOTĪBA: sākumdeklarēšanās būs spēcīgs ierocis ēnu ekonomikas apkarošanā

Šodien, 1. decembrī, Saeimā otrajā un galīgajā lasījumā pieņemtais Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums kalpos par būtisku ieroci ēnu ekonomikas apkarošanā, norāda partijas VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāti.

„Jaunais likums uzliek pienākumu iedzīvotājiem deklarēt savu mantu un fiksēt skaidras naudas apjomu, tādējādi ierobežojot pelēko ekonomiku, kas kropļo konkurenci un traucē korupcijas apkarošanai,” norāda Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.

Sākumdeklarēšanās likuma pieņemšana ir vēsturisks brīdis. Ar šo balsojumu Saeima pabeigusi darbu, kas uzsākts pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem un bijis nozīmīgs kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, uzsver VIENOTĪBA.

Likums paredz pienākumu fiziskām personām deklarēt savu mantisko stāvokli uz 2011. gada 31. decembra plkst. 24.00. Tas būs jādara, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī īpašumu ārvalstīs. Tāpat būs jādeklarē skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērtspapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 tūkstošus latu. Nebūs jādeklarē tie īpašumi, kas jau ir reģistrēti valsts reģistros.

Likumā noteikts, ka personai deklarācijā uzrādītā skaidrā nauda, kas pārsniedz 10 tūkstošus latus, būs jāiemaksā kredītiestādē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā. Attiecīgi noteikumi Ministru kabinetam būs jāizdod līdz nākamā gada 1. februārim.

Tāpat likumā paredzēta iespēja fiziskām personām legalizēt ienākumus, kas gūti laikā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim un par kuriem nav samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šādiem iepriekš nedeklarētiem ienākumiem tiks piemērota iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme 15 procentu apmērā, kas būs jāiemaksā valsts budžetā. Nodoklis būs jāsamaksā 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas, un maksājumu varēs sadalīt trīs maksājumu reizēs, ja nodokļa kopsumma pārsniegs 1 500 latus.

Saskaņā ar jauno regulējumu legalizēt varēs tikai tos ienākumus, uz kuriem attiecas likums „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, un deklarēt negodīgi vai noziedzīgi iegūtus līdzekļus, nebūs iespējams.

Sākumdeklarēšana attieksies uz Latvijas rezidentiem – pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kam izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā. Sākumdeklarēšana neattieksies uz valsts amatpersonām, kas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz ikgadējo deklarāciju, taču šīm personām būs saistošs nosacījums par skaidras naudas uzkrājumu, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, iemaksu kredītiestādē.

Deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā būs jāiesniedz vienu reizi – no 2012. gada 1. marta līdz 1. jūnijam, un to varēs iesniegt personīgi, elektroniski, izmantojot VID deklarēšanās sistēmu vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē.

Informāciju sagatavoja:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu