Skip to main content

VIENOTĪBAI četras jaunas reģionālās apvienības un otrā frakcija pašvaldībās

Apvienību VIENOTĪBA veidojošo partiju reģionālās nodaļas nodibinājušas četras jaunas VIENOTĪBAS reģionālās apvienības – Liepājā, Daugavpilī, Ikšķilē un Talsos. Talsu novada domē arī izveidota otrā VIENOTĪBAS frakcija pašvaldībās.

7. maijā, parakstot sadarbības līgumu, ir izveidota VIENOTĪBAS Liepājas reģionālā apvienība. Par apvienības koordinatori ievēlēta partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) Liepājas nodaļas vadītāja Ilva Lutere. Nolemts, ka reģionālās apvienības koordinatori tiks pārvēlēti rotācijas kārtībā ik gadu no VIENOTĪBU veidojošo partiju nodaļu vadītāju vidus.

1. maijā ir izveidota VIENOTĪBAS Daugavpils reģionālā apvienība. Triju partiju biedri sanāca kopā uz sapulci Daugavpils Vienības laukumā, “Vienotības radošās darbnīcas” ietvaros kopā ar Latgales podniekiem izveidojot VIENOTĪBAS māla vāzi. Par VIENOTĪBAS Daugavpils reģionālās apvienības priekšsēdētāju ievēlēts partijas „Sabiedrība citai politikai” (SCP) pārstāvis Aldis Cimoška.

VIENOTĪBAS Daugavpils reģionālā apvienība pauž pārliecību, ka VIENOTĪBAS reģionālā politika spēs nodrošināt Daugavpils pilsētas un novada ekonomiskās situācijas stabilizāciju un veicinās ilgtspējīgu attīstību. VIENOTĪBAS Daugavpils reģionālās apvienības mērķis ir panākt, ka Daugavpils nākotnē var būt Latvijas otrā lielākā pilsēta ne tikai pēc iedzīvotāju skaita, bet arī pēc ekonomiskajiem rādītājiem.

26. aprīlī ir nodibināta VIENOTĪBAS Talsu reģionālā apvienība un Talsu novada deputātu frakcija piecu cilvēku sastāvā. Par VIENOTĪBAS frakcijas vadītāju Talsu novada domē ievēlēts partijas „Jaunais laiks” (JL) deputāts Andris Dedzis. Šī ir otrā VIENOTĪBAS frakcija pašvaldībās.

26. aprīlī arī nodibināta VIENOTĪBAS Ikšķiles reģionālā apvienība, kā arī ievēlēta reģionālās apvienības valde septiņu cilvēku sastāvā. Valdes priekšsēdētājas pienākumi ir uzticēti SCP Ikšķiles nodaļas vadītājai Ingai Lamsterei. VIENOTĪBAS Ikšķiles reģionālā apvienība ir izveidota ar mērķi kopīgiem spēkiem darboties novada sakārtošanā.

Tādējādi divu mēnešu laikā kopš apvienības dibināšanas ir izveidotas deviņas VIENOTĪBAS reģionālās apvienības un divas frakcijas pašvaldībās. Līdzās jaunajām nodaļām jau ir nodibinātas reģionālās nodaļas Ķekavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Jelgavā un Ozolniekos. Sarunas par VIENOTĪBAS reģionālo apvienību veidošanu ir uzsāktas Jēkabpilī. Ir izveidota arī VIENOTĪBAS frakcija Jūrmalas domē. Partiju nodaļu reģionālā sadarbība norāda gan uz biedru vēlmi un gatavību aktīvi rīkoties, gan uz VIENOTĪBAS spēju konsolidēt sabiedrību ne tikai Rīgā, bet arī reģionos.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja JL, PS un SCP. Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Dalies ar ziņu