Skip to main content

VIENOTĪBAS iekšējā aptauja: valstī jāsamazina birokrātija un valsts pārvaldes izdevumi

Partijas VIENOTĪBA biedri iestājas par to, ka valdībai prioritāri jāstrādā izglītības un veselības nozaru sakārtošanai, kā arī pastāvīgi jārūpējas par valsts iekšējo un ārējo drošību, savukārt par galveno partijas uzdevumu VIENOTĪBAS biedri uzskata tiesiskas vides stiprināšanu, lai piesaistītu investīcijas, ļaujot veidot jaunas darba vietas.

Krišjānis Kariņš, partijas VIENOTĪBA domes priekšsēdētājs: „VIENOTĪBAS mērķis ir strādāt labklājības celšanai Latvijā, lai ģimenēs dzimtu vairāk bērnu, lai Latvijas iedzīvotāji labāk pelnītu, lai mūsu cilvēkiem nebūtu nepieciešamības pamest mūsu valsti.

 

Diskusijas par VIENOTĪBAS pamatvērtībām un politisko piedāvājumu vēlos pacelt kvalitatīvi citā līmenī, maksimāli iesaistot partijas biedrus

 

un izmantojot mūsu intelektuālo potenciālu, kā arī politisko pieredzi. VIENOTĪBAS domes sēdē šodien sākām darbu pie partijas jaunās vērtību deklarācijas, ko aicināšu pieņemt nākamajā domes sēdē šī gada nogalē.”

Gatavojoties VIENOTĪBAS domes sēdei, sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu „Berg Research” tika izstrādāta partijas biedru aptaujas anketa, aicinot izteikt viedokli gan par uzdevumiem politiskai partijai, gan būtiskākajiem tematiem, kas risināmi valdībai. Aptaujas rezultāti tika prezentēti šodien domes sēdē un ir pamats tālākai diskusijai, lai formulētu partijas VIENOTĪBA prioritātes un jaunās politikas vadlīnijas.

Par būtiskāko uzdevumu politiskai partijai gandrīz 62% VIENOTĪBAS aptaujas dalībnieki uzskata tiesiskas vides stiprināšanu, lai veicinātu investīcijas un jaunas darba vietas, savukārt aptuveni 12% pie partijas uzdevumiem min politiskās iniciatīvas, kas vērstas uz to, lai veidotos atvērta, toleranta un iekļaujoša sabiedrība.

Atbildot uz jautājumu par iniciatīvām uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, vairāk nekā 60% VIENOTĪBAS aptaujas dalībnieku norāda, ka valsts uzdevums ir definēt prognozējamu ilgtermiņa politiku un padarīt maksimāli vienkāršas birokrātiskās procedūras. 32% respondentu uzskata, ka Latvijā ir jāstrādā pie e-pārvaldes ieviešanas, bet aptuveni 26% aicina samazināt birokrātisko prasību skaitu.

Jautājumos par valsts budžeta plānošanu, gandrīz 70% VIENOTĪBAS aptaujas dalībnieku uzskata, ka ir nepieciešams samazināt valdības izdevumus, lai palielinātu pieejamo līdzekļu apjomu. Aptaujas respondenti neatbalsta valsts budžeta palielināšanu uz jaunu nodokļu vai budžeta deficīta rēķina, savukārt par galvenajiem cēloņiem ēnu ekonomikai tiek uzskatīts gan liels nodokļu slogs, gan godaprāta trūkums sabiedrībā. Vēl gandrīz 20% respondentu norāda, ka arī Valsts ieņēmumu dienests nespēj tikt galā ar saviem pienākumiem.

VIENOTĪBAS aptaujas dalībnieki uzskata, ka valdībai prioritāri jāstrādā izglītības un veselības nozaru sakārtošanai, pastāvīgi jārūpējas par valsts iekšējo un ārējo drošību, būtiska ir nodokļu sistēmas pilnveidošana, autoceļu infrastruktūras sakārtošana un reģionālā reforma. Savukārt par efektīvāko veidu, kā sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem un sociāli neaizsargātajiem Latvijas iedzīvotājiem, VIENOTĪBAS aptaujas dalībnieki atzīst nodokļu atlaižu palielināšanu dažādām mērķa grupām, nevis valsts budžeta līdzekļu pārdali par labu sociālajiem pabalstiem.

Dalies ar ziņu