Skip to main content

Ašeradens: Latvijas un VIENOTĪBAS mērķis ir moderns latviskums

 

„Partija VIENOTĪBA ir sistēmiska partija un mūsu galvenie vadmotīvi ir moderna, nacionāla, latviska valsts, kas spēj sekmīgi konkurēt globāli, lai tautsaimniecības izaugsme kalpotu iedzīvotāju labklājības celšanai,”

VIENOTĪBAS domes sēdes atklāšanā sacīja partijas valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Partijas vadītājs uzrunā domniekiem norādīja, ka VIENOTĪBAS prioritātes 2018. gada budžetā ir tieši vērstas labklājības veicināšanai. „Pateicoties minimālās algas paaugstināšanai līdz 430 EUR un 0% likmei reinvestētajai peļņai, vidējā darba samaksa Latvijā nākamajā gadā sasniegs 1000 EUR. Lai Latvijā būtu labvēlīga vide investīcijām un veidotos jaunas darba vietas, ir svarīgas investīcijas izglītībā un zinātnē, tai skaitā algu palielinājums akadēmiskajam personālam par 10%, tāpat nākamgad esam panākuši līdz 15 EUR pieaugumu mazajām pensijām,” norādīja A. Ašeradens. Viņš arī uzsvēra, ka VIENOTĪBA ir panākusi atteikšanos no tā dēvētajām „deputātu kvotām” 2018. gada budžetā, kā arī uzstās, lai budžeta pieņemšana Saeimā notiktu saprātīgā darba laikā, nevis naktī.

Runājot par VIENOTĪBAS domes sēdes uzdevumu – kvalitatīvi diskutēt par partijas vērtībām un jauanjām politikas vadlīnijām – partijas vadītājs sacīja: „Pieņemot Vienotības vērtību deklarāciju 2011. gadā, mēs izvirzījām četras pamatvērtības, uz kurām balstīsies partijas darbs: valsts, nācija, tautsaimniecība un cilvēks. Manā skatījumā 

 

vēlētājiem Vienotība ir asociējusies ar trīs pamatuzstādījumiem – tiesiskumu, eiropeiskumu un pragmatismu. Šobrīd Latvijas ekonomika aug. Mums ir laiks no piesardzības virzīties uz izcilību.”

 

A. Ašeradens pirms diskusijas par VIENOTĪBAS pamatvērtībām, aicināja partijas identitāti balstīt četrās pamatvērtībās, saglabājot daļu no mūsu sākotnējiem uzstādījumiem un papildinot to ar jaunu redzējumu.

Partijas vadītāja ieskatā, galvenā pamatvērtība ir Latvijas valsts. „Bez neatkarīgas, eiropeiskas un demokrātiskas Latvijas valsts mūsu darbībai zūd jēga. Mēs apzināmies, ka dzīvojam globalizācijas laikmetā, kur robežas starp ekonomikām kļūst nosacītākas, cilvēku mobilitāte aktīvāka, konkurence par darbavietām un investīcijām – sīvāka. Vienlaikus, līdztekus globalizācijai, notiek arī pretēji procesi – valstis aktīvāk sāk domāt, kā pasargāt savas ekonomikas un vietējos ražotājus, palielinās nacionālās identitātes un piederības sajūtas nozīmīgums.

 

Mūs visus vieno vēlme, lai Latvija veidotos par patrotisku labklājības valsti ar modernu ekonomiku un kļūtu par reģiona radošuma un izcilības centru,” sacīja A.Ašeradens.

 

Kā nākamās partijas darba vadlīnijas A. Ašeradens piedāvāja apspriest tiesiskumu un eiropeiskumu – VIENOTĪBA ir bijusi tiesiskuma celmlauzis, un tā nedrīkst novērsties no šī mērķa, lai nepieļautu politikas un biznesa saaugšanu, kā to demonstrē „oligarhu sarunas”, tāpat VIENOTĪBA vienmēr bijusi Eiropas vērtību karognesēja un Latvijas pilntiesīga piederība Rietumu sabiedrībai ir mūsu neapšaubāma vērtība. A. Ašeradens: „Eiropeisko vērtību pamatā ir demokrātijas, brīvības un cilvēktiesību respektēšana.

 

Mēs iestājamies par valsti, kuras pienākums ir nodrošināt nepieciešamos priekšnoteikumus katra cilvēka potenciāla vispusīgai attīstībai.

 

Mums jāveicina apziņa, ka katram cilvēkam ir tiesības iegūt izcilu, starptautiski konkurētspējīgu izglītību, kā arī saņemt piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem.”

Papildus jau esošajām vērtībām partijas vadītājs VIENOTĪBAS vadmotīvam aicina pievienot modernitāti.

 

„Es piedāvāju aizstāt pragmatismu ar modernitāti.

 

Latvijas sabiedrībā ir pienācis punkts, kurā mēs vairs nevaram samierināties ar viduvējību – viduvēju valsts pārvaldi, viduvēju veselības aprūpi vai viduvēju izglītību. Mums, kā OECD dalībvalstij, esot šo attīstīto, moderno Rietumu valstu pulkā, ir pienākums virzīties uz izcilību. Tas nozīmē kompaktas un efektīvas valsts pārvaldes esamību, kā arī elektronisko pakalpojumu iespēju plašu izmantošanu dažādās jomās – gan veselības aprūpē, gan arī uzņēmējdarbībā t.sk. būvniecībā. Privātais sektors to jau veiksmīgi izmanto, mums jārūpējas, lai arī valsts un pašvaldību pusē tas funkcionētu sekmīgi,” sacīja partijas VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs.

A. Ašeradens uzsvēra, ka moderna Latvija ir balstīta uz iekļaujošu un sadarbīgu sabiedrību. VIENOTĪBA vēlas, lai tie, kuri dzimuši Latvijā, iegūst izglītību, nodibina ģimenes un veido karjeru, paliek dzīvot mūsu valstī. Moderna Latvija, A. Ašeradena ieskatā, nozīmē arī globāli konkurētspējīgu ekonomiku, kas balstās uz izglītotu, augsti kvalificētu darbaspēku. „Modernā sabiedrībā valda arī apziņa par katra individuālo līdzdalību publisko labumu nodrošināšanā, kas iespējama tikai godpratīgi maksājot nodokļus. Visbeidzot, moderna Latvija balstās uz latviskām vērtībām – latviešu valodu, kultūru un tradīcijām,” sacīja VIENOTĪBAS vadītājs.

A. Ašeradens uzsvēra, ka partijas domes sēde, kurā VIENOTĪBAS biedri formulē partijas prioritātes un jaunās politikas vadlīnijas, ir ļoti vērtīgs sākums partijas pārmaiņu procesā.

Dalies ar ziņu