Skip to main content

VIENOTīBAS pārstāvji piedalās “Zemītes” diždancī

Sestdien, 2. martā, pirmo pavasara mēnesi Valdeķu kultūras namā diždancī iedancoja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zemīte” kopā ar draugiem, deju kolektīviem no pieciem tuviem un attālākiem novadiem. Tā kā Zemītes tautas namā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi, “Zemītes” trešais diždancis notika Valdeķu kultūras namā, kur dancošanai vietas ir atliku likām.

Diždancī sadancoja un kājas gaidāmajām skatēm mūspusē ielocīja “Novadnieki” no Bēnes, Auces novada (vadītāja Līga Kozlovska), “Meždzirnas” no Kabiles, Kuldīgas novada (vadītāja Andra Eimane), “Virši” no Skrundas, Kuldīgas novada (vadītājs Agris Sīlis), “Dejotprieks” no Dursupes, Talsu novada (vadītāja Sanita Ratniece), “Virpulis” no Laidzes, Talsu novada (vadītāja Sarmīte Rozenberga), “Vidums” no Tukuma (vadītājs Intars Kleinhofs), “Pūre” no Pūres (vadītāja Inese Cīrule), «Sadancis» no Vānes, Kandavas novada (vadītāja Gunta Krecere), “Saule” no Matkules, Kandavas novada (vadītāja Vija Ābele) un, protams, “Zemīte” no Kandavas novada, kuru vada Agrita Rožkalne.

Braši dejas soļi nenogurstoši dimdēja turpat divas stundas, bet dejotāju sejas neiztrūkstoši rotāja smaids. Brīžam savu dejotprasmi vienlaikus demonstrēja divi kolektīvi – viens uz skatuves, otrs – zālē. Pavisam diždancī tika izdejotas 25 dejas. Zemītnieki draugu kolektīviem uzdāvināja galdniecībā “Kārkliņi” pagatavotu veiksmes pogu, vēlot raitu dejas uz lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem vasarā.

Arī draugu kolektīvi šurp bija atbraukuši neba tukšām rokām, bet ar savu ciema kukuli un uzmundrinošiem vārdiem. Zemītnieku darbīgums ir patiesas apbrīnas vērts: kaut arī pašiem uz brīdi nav telpu, kur līksmot, kultūras dzīves vadītāja Ērodeja Kirillova allaž atrod alternatīvu jebkurai situācijai. Par to, un spēju kopā sapulcināt tik lielu pulku radošu kolektīvu, zemītniekus uzteica un pavasara ziedus tiem veltīja gan pagasta pārvaldniece Rita Diduha, gan kultūras pārvaldniece Ziedīte Začeste, gan pašvaldības pārstāve, izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja un politiskās partijas VIENOTĪBA Kandavas nodaļas vadītāja Inga Priede. Bet kamēr zālē griezās deju virpuļi, laukā virpuļoja puteņa vērpetes, bet dejotāji par to nebēdāja, jo dejas turpinājās draudzības ballē.

Informāciju sagatavoja:
Inga Priede
Kandavas novada nodaļas vadītāja
Tālr.: 29417255
[email protected]

Dalies ar ziņu