Skip to main content

VIENOTĪBAS Talsu nodaļa aicina novada domi risināt situāciju saistībā ar SIA “Jaunalko” slēgšanu

VIENOTĪBAS Talsu novada nodaļas pārstāvji aicina pievērst Talsu novada domes uzmanību situācijai, ka līdz ar 2013. gada novembri ir plānots apvienot uzņēmuma "Altia" ražotnes SIA “Jaunalko” Talsu novada Virbu pagasta Jaunpagastā un rūpnīcu Tabasalu, Igaunijā. Dzērienu ražošanu plānots turpināt Igaunijā, līdz ar to slēdzot ražotni Talsu novadā, tādejādi darbu zaudēs 26 novada iedzīvotāji.

Reorganizējot uzņēmuma ražotnes, uzņēmums "Altia" ir nolēmis "pārskatīt darba attiecības ar esošajiem 26 ražotnes darbiniekiem*", kas nozīmē to atlaišanu. Lai gan uzņēmums "Altia" plāno "izstrādāt darbinieku atbalsta programmu, kurā paredzētas gan visas likumdošanā noteiktās prasības darba attiecību pārtraukšanas gadījumā, gan papildus kompensācijas, kā arī katram darbiniekam plānots izstrādāt atbalsta mehānismu darba tirgū jaunu darbavietu atrašanai. Plānots, ka vairākiem darbiniekiem varētu tikt piedāvāta iespēja turpināt darbu Altia uzņēmumos"*, VIENOTĪBAS Talsu nodaļas pārstāvji uzsver, ka līdzatbildība par noteikta atbalsta sniegšanu novadniekiem jāuzņemas arī Talsu novada domei.

VIENOTĪBAS Talsu novada nodaļas pārstāvji uzskata, ka, pirmkārt, Talsu novada pašvaldībai ir jātiekas ar uzņēmuma „Altia“ pārstāvjiem, lai pārrunātu radušos situāciju un, otrkārt, līdz ar darba attiecību izbeigšanu 2013. gada novembrī, jāsniedz papildus atbalsts ražotnē nodarbinātajiem Talsu novada iedzīvotājiem.

VIENOTĪBAS Talsu nodaļas pārstāvji uzsver, ka ir steidzami jādiskutē arī par sadarbības veidošanu ar citiem, novadam izdevīgu ilgtermiņa plānu piedāvājošiem ražotājiem, kas būtu ieinteresēti ražošanas telpu izmantošanā, lai tās netiktu pamestas dīkstāvē un neradītu novadam papildus zaudējumus –"gadījumā, ja neizdosies vienoties par SIA „Jaunalko" ražotnes saglabāšanu, būtu jāpārrunā ražošanas telpu steidzama nodošana citiem, potenciālajiem ražotājiem, kuri vēlētos attīstīt uzņēmējdarbību SIA „Jaunalko“ atstātajās telpās."

Uzņēmuma "Altia" ražotņu reorganizācijas situācija atspoguļo to, cik svarīgi ir attīstīt un atbalstīt vietējo uzņēmumu radīšanu, izveidošanu un uzturēšanu, rūpīgi izvērtējot piesaistīto ārzemju investīciju īpašniekus un viņu ilgtermiņa plānus Talsu novadā.

*http://www.altia.lv/lv/presei/preses+relizes/apvieno+razotnes?

Informāciju sagatavoja:
Jānis Lazdāns
VIENOTĪBAS Talsu nodaļas pārstāvis

Dalies ar ziņu