Skip to main content

VIENOTĪBAS valde apstiprina Valda Dombrovska ekonomisko programmu

Politisko partiju apvienības VIENOTĪBA valde ir apstiprinājusi Valda Dombrovska ekonomisko programmu. Tā satur astoņus galvenos uzdevumus ar konkrētiem mērķiem un izpildes termiņiem nākamajiem četriem gadiem. Šo programmu pēc 10. Saeimas vēlēšanām ir gatava īstenot VIENOTĪBAS valdība Valda Dombrovska vadībā.

Valda Dombrovska ekonomiskā programma paredz kāpināt valsts konkurētspēju, veicināt nodarbinātību, rūpniecību un eksportu, nodrošināt tiesiskumu ekonomikā, taisnīgāku un efektīvāku nodokļu politiku. Tā balstās uz Valda Dombrovska ekonomikas stabilizācijas programmas, kas ir novērsusi valsts maksātnespēju un stabili ved valsti ārā no dziļās krīzes, konsekventu turpināšanu.

2018. gadā Latvijai jākļūst par Baltijas līderi galvenajos dzīves kvalitātes rādītājos un tautas attīstības un globālās konkurētspējas rādītājos.

Valda Dombrovska ekonomiskā programma paredz četros gados panākt iekšzemes kopprodukta pieaugumu par 20% un Eiropas Savienības fondu apguvē jau nākamgad apsteigt kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju. Līdz 2013. gadam jāizveido pirmie tautsaimniecības klasteri un jāizstrādā atbalsta programmas. Jānodrošina uzņēmējdarbības pieaugums no 31 uzņēmuma līdz 50 uzņēmumiem uz 1000 iedzīvotājiem 2013. gadā. Ekonomiskā programma paredz Valsts Attīstības bankas izveidi.

Ekonomiskajā programmā uzsvērts, ka jāizmanto jebkuri pieejamie risinājumi, lai mazinātu augsto bezdarba līmeni valstī. Nodarbinātību jāstimulē caur mikrouzņēmumiem. Jāsttīsta ražošana un konkurētspējīgi pakalpojumi visā Latvijas teritorijā, lai četros gados nodarbinātība sasniegtu 70% jeb 1,1 miljonu nodarbināto un bezdarbs samazinātos līdz 7%. Programma paredz 4 gadu laikā panākt, ka Latvijā atgriežas vismaz 20 000 no valsts aizbraukušajiem iedzīvotājiem.

Lai līdzsvarotu tautsaimniecību, jāveicina rūpniecība un eksports. Valda Dombrovska ekonomiskajā programmā uzsvērts, ka konkurētspējīgiem vietējiem izstrādājumiem jādod priekšroka valsts iepirkumos. VIENOTĪBAS mērķi rūpniecības un eksporta jomā ir sasniegt apstrādes rūpniecības īpatsvaru IKP 14% apjomā (šobrīd – 10%), savukārt preču eksporta apjomu pret IKP palielināt no 27% 2009. gadā līdz 40% 2013. gadā. Preču eksporta pieaugums jānodrošina ne mazāks kā 10% ik gadu.

Ārvalstu investīciju piesaistei ir nozīmīga loma nodarbinātības palielināšanā un kopējo ekonomisko rādītāju uzlabošanā, tādēļ ekonomiskās programmas mērķi ir arī ārvalstu tiešo investīciju plūsmas palielināšana no 36 miljoniem latu 2009. gadā līdz pat 1 miljardam latu 2013. gadā ar īpatsvaru apstrādes rūpniecībā līdz 20% un transportā un sakaros – līdz 12%. Jānodrošina, ka līdz 2013. gadam lieli investīciju projekti tiek piesaistīti katrā reģionā.

Valda Dombrovska ekonomiskā programma paredz ieviest sociāli taisnīgāku un efektīvāku nodokļu politiku. Latvijai jāturpina būt relatīvi zema nodokļu sloga valstij, kurā nodokļu slogs ir ap trešdaļu no IKP. VIENOTĪBAS mērķi šajā jomā ir samazināt Džini koeficientu no 0,41 2009. gadā līdz 0,35 2013.gadā, pārnest nodokļu slogu uz patēriņu, kapitālu un īpašumu, iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) samazināt līdz 22% 2013.gadā, vienlaikus būtiski kāpinot ar IIN neapliekamo minimumu. Nākamgad jāizanalizē un sabiedrībā jāapspriež progresīvā IIN ieviešanas principus.

Ekonomiskajā programmā uzsvērts, ka ļoti būtiska uzmanība ir jāpievērš ēnu ekonomikas apkarošanai, kas ir ne tikai ekonomiskas, bet arī morālas kategorijas jautājums. Mērķi šajā jomā ir ēnu ekonomikas samazināšana uz pusi līdz 2013.gadam, 4 gados papildus valsts budžetā iekasējot 1,7 miljardus latu. Tāpat VIENOTĪBA uzsver nepieciešamību īstenot īpašumu sākumdeklarēšanu no 2012. gada un nepieciešamo fiskālo konsolidāciju par 1/3 veikt uz legalizēto nodokļu ieņēmumu pamata.

VIENOTĪBAS mērķis ir līdz 2013. gadam sasniegt valsts kredītreitingu A līmenī, 2014. gadā ieviest eiro un panākt bezdeficīta budžetu. Jāpanāk, ka 2013. gadā globālās konkurētspējas indeksā Latvija no pašreizējās 68. vietas ierindojas 40. vietā, savukārt Pasaules Bankas Doing Business indeksā – no pašreizējās 27. vietas uz 20. vietu. Īstenojot Valda Dombrovska ekonomisko programmu, darba ražīgums 2013. gadā sasniegs 60%.

Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu