Skip to main content

Vilks: ārvalstu investīcijas ir stimuls valsts tautsaimniecības attīstībai

Ceturtdien, 25. novembrī, finanšu ministrs Andris Vilks atklāja starptautisko Kohēzijas fonda 2000. – 2006. gada plānošanas perioda noslēguma konferenci „Kohēzijas fonda 10 gadu ieguldījumi Latvijā”. Konferencē plānots rezumēt Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada plānošanas perioda vides un transporta infrastruktūras projektu sasniegtos rezultātus kopā ar projektu īstenotājiem, starpniekinstitūcijām, Eiropas Komisiju, nozaru asociācijām un citiem partneriem.

„Man ir patiess prieks šodien atklāt Kohēzijas fonda 2000. – 2006. gada plānošanas perioda noslēguma konferenci. Šī konference ir svarīgs atskaites punkts, lai mēs varētu atskatīties uz Kohēzijas fonda 10 gadu ieguldījumu Latvijā, izanalizēt paveikto, dalīties projektu ieviešanas pieredzē, kā arī rast kopīgus priekšlikumus, lai uzlabotu līdzšinējo praksi,” atklājot konferenci, klātesošos uzrunāja finanšu ministrs Andris Vilks.

Lai gan Kohēzijas fonda finansējums Latvijai ir pieejams kopš 2004. gada 1. maija, tomēr tā ieviešana norisinās jau 10. gadu. Šajā laikā Latvija jau ir uzkrājusi pieredzi, lai varētu atskatīties un novērtēt, kā plānojami un ieviešami liela mēroga infrastruktūras projekti, kuru kopējās izmaksas parasti mērāmas vairākos desmitos miljonus eiro.

Kopumā 2000. – 2006. plānošanas perioda ietvaros Latvijai no Kohēzijas fonda pieejami 710 miljoni eiro, kurus 10 gadu laikā bija nepieciešams ieguldīt mūsu tautsaimniecības izaugsmē, veicinot nacionālās transporta infrastruktūras, ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas attīstību un sasaisti ar citām valstīm.

Latvijai līdz šim nav bijusi šāda veida pieredze, kad vienlaicīgi ir jāievieš vairāki desmiti liela mēroga projektu un jānodrošina, lai ieviešana notiku atbilstoši labākās prakses piemēriem saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Šo 10 ieviešanas gadu garumā ir gājis dažādi, un ir piedzīvotas dažas mācību stundas, kā arī ir pieļautas kļūdas projektu plānošanā. Tomēr, neskatoties uz tām, šis plānošanas periods, pateicoties neatlaidīgam darbam vairāku gadu garumā, šogad noslēgsies ar izbūvētiem un atjaunotiem Latvijas ceļiem vairākus simtus kilometru garumā. Nozīmīgi uzlabojumu ir veikti arī dzelzceļa, ostu un lidostas infrastruktūrā. Savukārt ieguldījumi vides sektorā ļauj Latvijas iedzīvotājiem dzert tīru ūdeni, kā arī saglabāt ilgtspējīgu un tīru Latvijas dabu, jo tiek veikta notekūdeņu attīrīšana un izbūvēti jauni, moderni atkritumu poligoni un atkritumu šķirošanas punkti.

Uzrunas noslēgumā ministrs uzsvēra: „Šis laiks ir izaicinājums Latvijai un visai Baltijai! Mums kopā jāpieliek visas pūles, lai sekmētu valsts ekonomiskās un sociālās izaugsmes atjaunošanu, piesaistot jaunas investīcijas. Tas ir svarīgi šajā laikā, kad tiek veikta valsts budžeta konsolidācija, lai samazinātu pārmērīgo budžeta deficītu. Tāpēc arī Kohēzijas fonda finansējumam ir būtiska nozīme, lai Latvijas iedzīvotājiem mēs varētu nodrošināt nacionālās infrastruktūras uzlabojumus un attīstību.”

Konferences darba kārtību skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr.: 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu