Skip to main content

Vilks: Latvija plāno ieviest eiro 2014. gadā

Ceturtdien, 13. janvārī, finanšu ministrs Andris Vilks iepazīšanās vizītes ietvaros tikās ar Austrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Hermīni Poppelleri (Hermine Poppeller). Puses pārrunāja tautsaimniecības attīstības tendences Latvijā, eiro ieviešanas plānu Latvijā, pašreizējo Eiropas Savienības valstu ekonomisko un finansiālo situāciju, kā arī turpmāko sadarbību starp abām valstīm.

„Finanšu ministrija turpina darbu pie fiskālās disciplīnas likumprojekta, lai nodrošinātu stingru valsts budžeta disciplīnu. Jau kopš 2008. gada valdība realizē stingru fiskālās disciplīnas ievērošanu, lai pakāpeniski samazinātu budžeta deficītu līdz Māstrihtas kritērijos noteiktajiem 3 % no IKP. Sasniedzot šos mērķus, tiks novērsta pārmērīga budžeta deficīta esamība, kā arī tiks izpildīts Māstrihtas budžeta deficīta kritērijs, tādējādi liekot būtisku pamatu Latvijas iespējām 2014. gada 1. janvārī ieviest eiro,” informēja finanšu ministrs Andris Vilks.

Tiekoties ar vēstnieci, ministrs arī apliecināja, ka Latvijas valdība turpinās īstenot jau iesāktās strukturālās reformas, lai tās realizētu tuvāko gadu laikā, orientējoties uz valsts aparāta efektīvāku pārvaldību, tādējādi panākot valsts izdevumu ekonomiju.

Tikšanās laikā H. Poppellere pauda atbalstu iesāktajam darbam pie strukturālo reformu realizācijas un apliecināja, ka arī Austrija šobrīd realizē budžeta konsolidāciju, ieviešot strukturālās reformas izglītības un veselības jomās.

Puses pārrunāja arī Latvijas pieredzi finanšu sektora nodevas ieviešanā. Minētās nodevas mērķis ir stiprināt finanšu sistēmu kopumā, lai nepieciešamības gadījumā finansētu pasākumus, kas mazinātu grūtībās nonākušo kredītiestāžu negatīvo ietekmi uz citiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī daļēji kompensētu valsts budžeta līdzekļus, kas tika novirzīti situācijas stabilizēšanas pasākumiem finanšu sektorā, no kuriem tiešu vai netiešu labumu guva banku sektors kopumā.

Austrijas vēstniece atzinīgi novērtēja līdzšinējo divpusējo sadarbību, kā arī Latvijas valdības līdz šim paveikto, stabilizējot valsts ekonomisko un finansiālo situāciju.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu minsitrija

Dalies ar ziņu