Skip to main content

Valsts policijas darbinieki saņems 10 latu pielikumu pie mēnešalgas

Jaunais Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs, pildot iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces doto uzdevumu, ir radis iespēju katram Valsts policijā strādājošajam palielināt algu par 10 latiem.

Algas tiks palielinātas tiem strādājošajiem, kuri šobrīd nesaņem maksimāli pieļaujamo mēnešalgu. Palielināto algu darbinieki saņems jau februārī. Šis pielikums paaugstinās arī kopējo Valsts policijas darbinieku atalgojumu, jo, palielinoties mēnešalgai, automātiski palielinās arī, piemēram, virsstundu, darba svētku dienās, nakts darba apmaksa.

„Viena no Valsts policijas problēmām ir salīdzinoši zemās algas, ar ko izskaidrojama arī lielā personāla mainība policijā. Esmu priecīga, ka domājot par situācijas uzlabošanu, jaunais Valsts policijas priekšnieks jau pirmajās sava darba dienās ir radis iespēju palielināt atalgojumu dienestā strādājošajiem,”
norāda iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Iespēja šādam algu palielinājumam radusies neaizpildīto amata vietu dēļ. Kopumā šogad šim algu pielikumam šogad tiks izlietoti 1mlj. 138 tūkstoši latu.

„Mūsu mērķis nav par katru cenu aizpildīt visas vakances un šajā situācijā esmu pieņēmis lēmumu, ka efektīvāk ir līdzekļus sadalīt par labu jau strādājošajiem dienesta darbiniekiem,” skaidro VP priekšnieks Artis Velšs. Viņš norāda, ka algas palielinājums ir viens no veidiem kā motivēt darbiniekus kvalitatīvi veikt savus dienesta pienākumus un turpināt dienestu.

10 latu algas pielikums būs visiem tiem Valsts policijas darbiniekiem, kuriem „algu šķēre” to pieļauj, respektīvi – šo algas paaugstinājumu saņems visi dienestā strādājošie, izņemot tos, kuri jau šobrīd saņem maksimālo iespējamo atalgojumu. Šādi darbinieki ar maksimālajām algām strādā galvenokārt Rīgas reģionā un viņi tiks stimulēti ar augstākām piemaksām atbilstoši darba rezultātiem, līdz ar to tiks palielināts arī viņu vidējais atalgojums.

Algas palielinājums neattieksies uz Valsts policijas vadību.


Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu