Skip to main content

Vilks: Latvija turpinās īstenot jau iesāktās strukturālās reformas

Piektdien, 26. novembrī, finanšu ministrs Andris Vilks iepazīšanās vizītes ietvaros tikās ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Endrjū Soperu (Andrew Soper). Puses pārrunāja tautsaimniecības attīstības tendences Latvijā un Baltijas reģionā kopumā, mūsu valsts 2011. gada budžeta sagatavošanas procesus, pašreizējo Eiropas Savienības (ES) ekonomisko un finansiālo situāciju, kā arī turpmāko sadarbību starp abām valstīm.

„Latvijas valdības svarīgākais īstermiņa uzdevums ir sagatavot nākamā gada budžetu, lai parlaments to varētu pieņemt līdz šā gada beigām. Tādējādi tiks nodrošināti turpmākas valsts tautsaimniecības attīstības skaidrāki priekšnoteikumi. Gatavojot nākamā gada budžeta projektu, izdevumu samazināšanas priekšlikumi tika vērtēti kā primāri. Kopš 2008. gada izdevumi tika samazināti par vairāk kā 1,2 miljardiem latu,” skaidroja finanšu ministrs Andris Vilks.

Tiekoties ar vēstnieku, ministrs arī apliecināja, ka Latvijas valdība turpinās īstenot jau iesāktās strukturālās reformas, lai tās realizētu tuvāko gadu laikā, orientējoties uz valsts aparāta efektīvāku pārvaldību, tādējādi panākot valsts izdevumu ekonomiju.

Puses pārrunāja arī ES 2011. gada budžeta sagatavošanu. Eiropas Parlaments vēlas panākt lielāku iesaisti lēmumos par ES daudzgadu budžetu un jauniem pašu resursiem, kamēr ES Ministru Padome nepiekrīt maksājumu apropriāciju palielinājumam par vairāk kā 2,9 % un lielākas lomas piešķiršanai Eiropas Parlamentam ES daudzgadu budžeta jautājumos.

Ministrs norādīja: „Latvijai ir svarīgas sarunas par nākamo ES daudzgadu budžetu, īpaši Kohēzijas un Lauksaimniecības politikas jomā. Šajos ekonomiskajos apstākļos nevaram piekrist jaunu pašu resursu izveidošanai ES līmenī. Jebkuras jaunas prioritātes ES budžetā var finansēt, pārdalot esošos ES budžeta līdzekļus, nevis palielinot kopējos ES budžeta izdevumu griestus. 2011. gadā ir svarīgi nodrošināt nepārtrauktu Kohēzijas maksājumu plūsmu.”

Lielbritānijas vēstnieks atzinīgi novērtēja līdzšinējo divpusējo sadarbību, kā arī Latvijas valdības līdz šim paveikto, stabilizējot valsts ekonomisko un finansiālo situāciju.
 


Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu