Skip to main content

Vilks: par fizisko personu ienākumu legalizācijas priekšlikumu šobrīd ir svarīgs sabiedrības un sociālo partneru viedoklis

Atbilstoši valdības jau pērn atbalstītajam ēnu ekonomikas apkarošanas plānam sagatavotā fizisko personu ienākumu legalizācijas koncepcija ir sākotnējais priekšlikums, ko Finanšu ministrija ir izsludinājusi oficiālai saskaņošanai starp valsts pārvaldes iestādēm, kā arī šis ir īstais brīdis sabiedriskajām diskusijām par priekšlikumu, jo vēl nav tapis konkrēts tiesību akts.

Finanšu ministrs Andris Vilks norāda: „Finanšu ministrijas priekšlikums ir viena no vairākām konkrētām iniciatīvām nelegālās ekonomikas samazināšanai un legālās naudas masas palielināšanai. Tagad šo ieceri koncepcijas formā esam nodevuši ne tikai politiskai diskusijai, bet arī sabiedrības un sociālo partneru vērtējumam. Mums nepieciešama kvalitatīva un plaša diskusija, lai sabiedrības viedoklis tiktu sadzirdēts un priekšlikumi un idejas tiktu ņemti vērā normatīvo aktu izstrādes procesā.

Vēlos tikai atgādināt, ka pagaidām ir gatava koncepcija, kurā mēs valdībai piedāvājam izšķirties starp diviem iespējamiem risinājumiem. Tikai gadījumā, ja valdība akceptēs otro priekšlikumu, gatavosim konkrētus likumu grozījumus, kuros jau detalizētāk tiks atrunāts, piemēram, ka priekšlikums atbrīvot no kriminālatbildības neattiecas uz jau uzsāktiem kriminālprocesiem.”

Ģenerālprokuratūra ir viens no atbildīgajiem izpildītājiem ēnu ekonomikas apkarošanas plānā pie fizisko personu ienākumu legalizācijas pasākuma, tādēļ Finanšu ministrija ir aicinājusi prokuratūru uz vēl ciešāku turpmāko sadarbību, lai atrastu valstiski visizdevīgākos risinājumus, kas vienlaikus gan veicinātu ēnu ekonomikas samazināšanu, gan arī nebūtu šķērslis vispusīgai kriminālo nodarījumu izmeklēšanai un sodīšanai.

Kā zināms, Finanšu ministrija ir sagatavojusi koncepciju par vienreizēju pasākumu – fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu (ienākumu legalizāciju), vienlaicīgi risinot jautājumu iespējām šīs personas atbrīvot no atbildības. Šis pasākums būtu veicams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos 2012. gada sākumā.
 

FM piedāvā divus risinājuma variantus:

Paredzēt, ka fiziska persona no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. aprīlim deklarē līdz šim nedeklarētos ienākumus, par tiem nomaksā attiecīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, nokavējuma naudu un soda naudu, kā arī netiek atbrīvota no administratīvās un kriminālatbildības. Ņemot vērā, ka tādējādi būtībā tiek saglabāta pašreizējā sistēma, FM neprognozē, ka varētu būt liela ieinteresētība ienākumu deklarēšanā un nodokļu nomaksā.
Paredzēt, ka fiziska persona no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. aprīlim deklarē līdz šim nedeklarētos ienākumus, par ko nomaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 10% likmes. Nokavējuma nauda un soda nauda netiek aprēķināta, kā arī fiziskā persona tiek atbrīvota no administratīvās un kriminālatbildības par ienākumu slēpšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas neiesniegšanu, taču fiziskā persona netiek atbrīvota no kriminālatbildības par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu.

Pēc legalizācijas termiņa beigām tiktu piemērota vispārējā nodokļa likme, nokavējuma nauda un soda nauda, turklāt VID ir tiesības pārbaudīt iepriekš nedeklarēto ienākumu izcelsmes legalitāti.

Ņemot vērā ārvalstu pieredzi līdzīgu pasākumu ieviešanā, šī varianta realizācijas gadījumā paredzama pozitīva ietekme uz valsts budžetu, t.i, paredzami papildu nodokļu ieņēmumi.

Ienākumu legalizācijas mērķi:

*atgriezt valstī naudu, ko tās iedzīvotāji glabā zemu un beznodokļu valstīs vai ar ko veic darījumus citās valstīs;
atgriezt reģistrētā uzņēmējdarbībā naudu, kas šobrīd tiek izmantota nereģistrētu darījumu veikšanai, t.i., darījumi ēnu ekonomikas sektorā;

*dot iespēju nodokļu maksātājiem nokārtot saistības pret valsti, konkrētos gadījumos nesaucot nodokļu maksātāju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

*palielināt nodokļu ieņēmumus valsts budžetā.

Gadījumā, ja Ministru kabinets atbalstīs ienākumu legalizācijas otro variantu, Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavos un līdz 2011. gada 1. jūlijam iesniegs attiecīgus priekšlikumus Saeimā likumprojekta „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” otrajam vai trešajam lasījumam.

Kā zināms, MK ir atbalstījis fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojektu, kas paredz, ka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas jeb tā saucamās nulles deklarācijas būs jāiesniedz no 2012. gada 1.j anvāra līdz 1. aprīlim tādām personām, kuriem pieder īpašums vai finanšu līdzekļi vairāk nekā 50 minimālo mēnešalgu jeb 10 000 latu apmērā.

Koncepcija pieejama MK mājas lapā.

 

Dalies ar ziņu