Skip to main content

Viņķele lūgs pagarināt izdienas pensiju koncepcijas sagatavošanas termiņu; vēlreiz aicinās arodbiedrības uz sarunām

Labklājības ministre Ilze Viņķele lūgs Ministru kabinetu pagarināt izdienas pensiju koncepcijas iesniegšanas termiņu līdz 2013. gada 1. septembrim.

Lēmumu ministre pamato ar nepieciešamību pēc papildu diskusijām ar iesaistītajām arodbiedrībām un resoriem, lai iegūtu konstruktīvus priekšlikumus koncepcijas sagatavošanai.

„Labklājības ministrijas sagatavotais koncepcijas piedāvājums raisīja plašas diskusijas ar arodbiedrībām, no kurām vairākās dzirdējām vērtīgus priekšlikumus, ko iekļausim koncepcijā. Vienlaikus jāatzīst, ka ar atsevišķām arodbiedrībām sarunas nav izvērtušās tik produktīvas, kā cerēts, taču mēs vēlamies pēc iespējas visu pušu kvalitatīvu iesaistīšanos priekšlikumu izstrādē,” norāda I. Viņķele, paužot cerību, ka līdz 1. septembrim sarunas izdosies noslēgt un Ministru kabinetā varēs iesniegt izdienas pensiju likuma koncepciju, kuru izprot visas iesaistītās puses.

Ministre uzsver, ka esošais sadrumstalotais izdienas pensiju regulējums ir jāsakārto, ņemot vērā gan izmaiņas darba tirgū un profesiju specifikā, gan novecojušo izdienas pensiju piešķiršanas kritērijus, kā arī solidaritātes principu ar pensionāriem, kuru vidējais pensionēšanās vecums no 2014. gada tiks pakāpeniski celts.

Gan plašsaziņas līdzekļiem, gan iesaistītajām arodbiedrībām Viņķele vēlreiz atgādina, ka esošais koncepcijas piedāvājums neparedz izdienas pensiju atņemšanu personām, kas tās jau saņem vai cilvēkiem, kas uz 2015. gada 31. decembri pēc esošajiem regulējumiem būs nostrādājuši trīs ceturtdaļas no apdrošināšanas stāža, kas nepieciešams attiecīgās izdienas pensijas piešķiršanai.

Papildus informācija:
Marta Krivade
labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: +371 26486312
[email protected]

Dalies ar ziņu