Skip to main content

VJO iesniedz priekšlikumus Nacionālās attīstības plāna pilnveidei

Atsaucoties uz iespēju komentēt Nacionālā attīstības plāna (NAP) prioritātes 2014. – 2020. gadam, VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija iesniegusi kopumā piecus priekšlikumus divās no NAP izvirzītājām prioritātēm. VJO iesniegtie priekšlikumi attiecas uz tādām prioritārajām jomām kā: cilvēka drošumspēja un tautas saimniecības izaugsme.

VJO uzskata, ka nepieciešams uzsvērt pirmās izglītības nozīmi – tās konkurētspēju un iegūtās prasmes, kas palīdzētu iekļauties darba tirgū, ir jāizveido ciešāka sasaiste starp izglītību un darba tirgu, izglītības programmās jābūt vairāk iegūto teorētisko zināšanu praktiskas pielietošanas iespējām, kā arī ir jāveicina arī neformālās izglītības atzīšana un popularitāte, lai cīnītos ar augsto jauniešu bezdarba līmeni. Lai veicinātu iedzīvotāju un sabiedrības veselību kopumā, ir svarīgi stingrāk kontrolēt veselībai kaitīgo vielu pieejamību nepilngadīgo jauniešu vidū. VJO uzsver, ka ir svarīgi kā valsts attīstības pamata mērķauditoriju nosaukt ne tikai bērnus, bet arī jauniešus, īpaši šāda īsa perioda plānošanas dokumentos, jo jaunieši ir mērķauditorija, kurā uzlabojumi novērojami straujāk. Lai veicinātu kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ir nozīmīgi, lai būtu pārstāvētas visas demogrāfiskās grupas, taču, sabiedrībai novecojot, jauniešu kļūst proporcionāli aizvien mazāk, līdz ar to, samazinās arī to pārstāvniecība.

VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija kopā ar visiem priekšlikumu iesniedzējiem gaida jauno NAP prioritāšu versiju, kas pēc priekšlikumu izvērtēšanas tiks nodots apstiprinājumam Ministru kabinetā.

Ar NAP prioritāšu pamatojuma ziņojumu un iesniegtajiem priekšlikumiem varat iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Ancāne
VIENOTĪBAS jaunatnes organizācijas
sabiedrisko attiecību koordinatore
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu