Skip to main content

VP jāsniedz paskaidrojums par materiālo vērtību inventarizācijas veikšanu VP koledžā

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir uzdevusi Valsts policijas(VP) priekšniekam Artim Velšam sniegt paskaidrojumu par materiālo vērtību inventarizācijas veikšanu Valsts policijas koledžā pēc stāvokļa uz 2010. gada 1. novembri un inventarizācijas rezultātu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē, ņemot vērā Valsts kontroles konstatējumus par faktisko situāciju un normatīvo aktu prasību rupjiem pārkāpumiem.

Ministre arī uzdevusi sniegt paskaidrojumu par noslēgtajiem līgumiem ar pašvaldībām, kuros paredzēta samaksa par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un administratīvo sodu uzlikšanu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, norādot detalizētu informāciju par noslēgtajiem līgumiem.

Vienlaikus VP jāsniedz arī pamatojumu trīspusēju līgumu slēgšanai starp VP kā pasūtītāju un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju kā maksātāju un komersantu kā preču vai pakalpojumu piegādātāju, kā arī jāsniedz paskaidrojumu par Valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem, situāciju 2011. gadā un jāinformē par iespējām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtos līdzekļus kā VP pašu ieņēmumus, plānojot arī attiecīgus izdevumus.

VP jāsniedz paskaidrojums par papildu finansējuma pieprasījumu degvielas iegādei apmērā, kāds 2010. gadā nevarēja tikt izlietots, un veiktajiem avansa maksājumiem, kas neatbilst noslēgtā līguma nosacījumiem, informāciju par 2010. gadā avansā apmaksātās degvielas faktisko piegādi. Jāsniedz arī paskaidrojumus par citiem revīzijas ziņojumā minētajiem 2010. gadā veiktajiem avansa maksājumiem.

VP jāsniedz informāciju par apvienības „Apsardze” debitoru parādiem un to atgūšanas iespējām, kā arī tālāko rīcību, ja šie parādi netiks atgūti. Tāpat arī jāpaskaidro iemesli, kuru dēļ VP nav spējusi nodrošināt, lai no vainīgajām personām tiktu atgūti medicīniskajām pārbaudēm izlietotie valsts budžeta līdzekļi.
 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu