Skip to main content

VUGD Cēsu depo skiču un tehniskā projekta izstrādei pieteikušies trīs pretendenti

Pirmdien, 29. novembrī, notika piedāvājumu atvēršana Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” organizētajam atklātajam konkursam par „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo jaunbūves Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 skiču un tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu”.

Pēc piedāvājumu atvēršanas noskaidrots, ka konkursā pieteikušies trīs pretendenti – SIA „Skonto būve”, SIA „OZOLA&BULA arhitektu birojs” un SIA „NAMS”. Tālāk notiks pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.
Iepirkuma komisijas sastāvā ir arī pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un VUGD.
Kā jau iepriekš tika ziņots, 17. jūlijā Ministru kabineta (MK) sēdē, lemjot par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem, tika atbalstīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecības projekts. Kā norādīja iekšlietu ministre L.Mūrniece: „Jaunas ēkas būvniecība Cēsīs ir vitāli nepieciešama, jo esošās ugunsdzēsības depo telpas Cēsīs ir avārijas stāvoklī, daļa no tām vairs netiek lietotas, baidoties no griestu iegrūšanas. Tās ir darbam nepiemērotas un turklāt tās tiek īrētas no pašvaldības”.

Savukārt, šā gada 26. oktobrī MK sēdē apstiprināts MK rīkojuma projekts „Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms – būvniecības 1. kārta) nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai”, kurā tika noteikts nomas maksas apmērs, kas Iekšlietu ministrijai sākot ar 2013. gadu ir jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par telpu nomu, kā arī termiņu, kādā tiek paredzēts pabeigt būvniecības darbus.
Saskaņā ar MK apstiprināto rīkojuma projektu, Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības pabeigšanas termiņš ir 2013. gada 1. marts.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu