Skip to main content

Āboltiņa: aizvadītās parlamentārās aktivitātes veicināja Saeimas atvērtību un pieejamību ikvienam interesentam

„10.Saeimas pavasara sesija aizritēja aktīvās un kvalitatīvās debatēs par turpmāko mūsu valsts attīstību. Šajā laikā notika gan konference, gan Saeimas un nevalstisko organizāciju forums „Stabilitāte. Partnerība. Attīstība”, gan Jauniešu Saeima. Šo pasākumu dalībnieki diskutēja par nacionālās attīstības plānošanas prioritātēm, demogrāfijas attīstību, izglītības uz zinātnes nozīmi valsts tautsaimniecībā, kā arī citiem mūsu valstij un iedzīvotājiem nozīmīgiem jautājumiem. Šīs aktivitātes veicināja Latvijas parlamenta pieejamību un atvērtību mūsu iedzīvotājiem,” norāda Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

„Lai 2030.gadā Latvija būtu plaukstoša aktīva un valsts, kur ikviens jūtas drošs un piederīgs un kurā tiek radītas neatkārtojamas vērtības zinātnē, kultūrā un ekonomikā, jau tagad mums ir jāapzina nepieciešamās izmaiņas un vajadzīgie resursi. Valstij, uzņēmējiem un sabiedrības grupām piemīt unikāli resursi, un kopīga mērķa vārdā nepieciešams tos apzināt un izmantot, lai veidotu stabilu Latvijas rītdienu,” pauž S. Āboltiņa.

Saeimas pavasara sesijas noslēgumā notika arī pirmā Jauniešu Saeimā, kurā piedalījās jaunieši un skolēni no visas Latvijas. „Ticu, ka iesaistīties tajā jauniešus pamudināja patiesa vēlēšanās līdzdarboties, lai kopīgiem spēkiem pilnveidotu un attīstītu mūsu valsti un lai paši veidotu tās nākotni. Tieši jaunības degsme un varbūt pat dažu ideju pārgalvība sniedz vajadzīgos impulsus nozīmīgu ideju īstenošanai, kas ir liels ieguvums ne tikai dzimtajai pilsētai, novadam, bet visai Latvijai,” norāda Saeimas priekšsēdētāja.

„Tas, ka augstākā vara mūsu valstīt pieder tautai, nav tikai Satversmē ierakstīti vārdi, tas ir princips, kam jābūt arī parlamentārā darba pamatā. Cilvēkiem jāiesaistās ne tikai reizi četros gados, ievēlot simts deputātus, bet arī starpvēlēšanu periodā. Visi kopā mēs veidojam savu valsti, katrs var piedalīties šajā darbā un ar savu aktivitāti ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanas procesu,” pauž S. Āboltiņa.

Šīs sesijas laikā tika izdarīti grozījumi likumos un pieņemti vairāki būtiski likumprojekti. Starp tiem ir grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas paredz procedūru deputātu latviešu valodas prasmes novērtēšanai, ko var rosināt ne mazāk kā 20 deputāti. Tāpat pieņemti grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz samazināt partiju tēriņus pirms Saeimas ārkārtas vēlēšanām, kā arī grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas paredz būtiskas izmaiņas tiesnešu darba novērtēšanas sistēmā u.c.

Kopumā 2011. gada pavasara sesijā Saeima pieņēma 56 likumus, bet 10.Saeimā kopā – 225 likumus.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu