Skip to main content

Āboltiņa ar mazākumtautību pārstāvjiem vienojas Saeimas un NVO forumā diskutēt par sabiedrības saliedētības jautājumiem

Sabiedrības saliedētības jautājumi būs viens no diskusiju blokiem šī gada Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā. Par to ceturtdien, 1. martā, viesojoties Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā (LNKBA), ar tās pārstāvjiem vienojās Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Pārrunājot iespējas veicināt starpkultūru dialogu, tikšanās dalībnieki vienojās vienā no ikgadējā foruma sadaļām diskutēt par parlamenta un nevalstiskā sektora sadarbību sabiedrības saliedēšanas jomā. Foruma ieskaņā plānots simboliski atklāt izstādi, kas veltīta mazākumtautību kultūras popularizēšanai. S. Āboltiņa norādīja, ka iniciatīvu NVO forumā runāt par saliedētības jautājumiem ir atbalstījuši arī vairāku Saeimas komisiju vadītāji.

Saeimas priekšsēdētāja un mazākumtautību organizāciju pārstāvji bija vienisprātis, ka šobrīd ir svarīgi meklēt un parādīt kopīgo, jo tas ir ceļš uz patiesu dialogu. „Politikas cīņas nedrīkst izmantot, lai pretnostatītu cilvēkus vienu pret otru un pret savu valsti”, sarunā uzsvēra S. Āboltiņa priekšsēdētāja, atgādinot, ka Latvijā dzīvo un vēsturiski ir labi sadzīvojuši dažādu tautu un kultūru cilvēki.

Kultūras biedrību pārstāvji pauda lielu gandarījumu par iespēju dzīvot neatkarīgā valstī. Sarunā viņi uzsvēra, ka mīl šo zemi un valsti, bet negrib, lai tiktu aizmirstas viņu iespējas līdzdarboties, tādēļ jau šobrīd aktīvi izrāda savu atbalstu Latvijai ar kultūras un mākslas starpniecību.

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka būtu vērtīgi organizēt atsevišķus mazākumtautību pasākumus gan gaidāmo dziesmu un deju svētku, gan Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu ietvaros. S. Āboltiņa pauda apņēmību par šiem jautājumiem uzrunāt kultūras ministri un Rīgas mēru.

Mazākumtautību organizāciju pārstāvji minēja arī virkni praktisku jautājumu, kuru risināšanai vēlētos saņemt atbalstu no valsts.

Pēc Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas iniciatīvas šodien rīkota tikšanās ar LNKBA pārstāvjiem, kuras mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas sabiedrības saliedētības un starpkultūru dialoga veicināšanai.

LNKBA apvieno vairāk nekā 20 Latvijas mazākumtautību kultūras biedrības. Asociācijas darbs vērsts uz starpetniskā dialoga veicināšanu, sabiedrības integrāciju, savstarpēju toleranci un dažādu tautību pārstāvju sadarbību.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, 26136160
[email protected]

 

Dalies ar ziņu