Skip to main content

Āboltiņa izvirza Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskās padomes mērķus un uzdevumus

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa izvirzījusi mērķus un uzdevumus Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskajai padomei, lai padarītu atklātāku un demokrātiskāku Valsts prezidenta ievēlēšanas procesu.

„Prezidents ir Latvijas vērtību simbols gan pašmājās, gan starptautiski, taču par prezidenta izvēles kritērijiem sabiedrībā diskutēts nesamērīgi maz. Prezidenta ievēlēšanas process nedrīkst būt Latvijas politikas noslēpums. Tikai ar atklātām diskusijām un vienotu izpratni par vērtējuma kritērijiem iespējams izraudzīties izcilu, sabiedrības uzticību pelnījušu prezidentu,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Padomes uzdevums nebūs vērtēt konkrētus Valsts prezidenta amata kandidātus, pieņemt lēmumus vai balsot par konkrētiem viedokļiem. Tās uzdevums būs uzklausīt politisko partiju, sabiedrisko organizāciju, valststiesību lietpratēju un plaša pilsoņu loka viedokļus, apspriest un meklēt iespējami plašu vienprātību jautājumos, kas saistīti ar Valsts prezidenta institūcijas konstitucionālo, politisko un sabiedrisko lomu, svarīgākajām Valsts prezidenta amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām zināšanām, pieredzi un reputāciju.

Tāpat padomes uzdevums būs diskutēt par Valsts prezidenta darbības vērtēšanas pamatprincipiem, kandidātu izvirzīšanas un sabiedriskās apspriešanas, kā arī ar prezidenta ievēlēšanu saistīto parlamenta un starppartiju diskusiju labāko praksi un meklēt iespējamus uzlabojumus Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtībā.

Valsts prezidenta vēlēšanu sabiedriskajā padomē tiks aicināti visu Saeimā pārstāvēto politisko spēku līderi un pārstāvji, bijušie Valsts prezidenti un Satversmes tiesas vadītāji, kā arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Ārlietu komisijas vadītāji. Tāpat padomes diskusijās plānots aicināt piedalīties sabiedrības pārstāvjus.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

 

Dalies ar ziņu