Skip to main content

Āboltiņa: Saeimā ir jānotiek regulārām debatēm par mūsu valsts attīstību

Šā gada Saeimas un nevalstisko organizāciju foruma nosaukums „Stabilitāte. Partnerība. Attīstība” īpaši norāda, ka Saeimā ir jānotiek plašām un uz nākotni vērstām debatēm ar visiem parlamenta sadarbības partneriem. To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa akcentēja pirmdien, 16.maijā, Saeimā atklājot forumu, kurā tiekas parlamenta un nevalstiskā sektora pārstāvji, lai diskutētu par valsts stratēģisko attīstību.

„Lai 2030. gadā Latvija būtu plaukstoša aktīva valsts, kurā ikviens jūtas drošs un piederīgs un kurā tiek radītas neatkārtojamas vērtības zinātnē, kultūrā un ekonomikā, jau 2011. gadā ir jāapzina nepieciešamās izmaiņas un vajadzīgie resursi. Katrai no pusēm – valstij, uzņēmējiem un sabiedrības grupām – piemīt unikāli resursi, un kopīga mērķa vārdā nepieciešams tos apzināt,” uzsvēra S. Āboltiņa.

Solvita Āboltiņa pateicās NVO pārstāvjiem par līdzšinējo sadarbību, kā arī aicināja Saeimas partnerus turpmāk daudz aktīvāk iestatīties debatēs par stratēģiskājiem valsts attīstības jautājumiem. „Parlamentam ir jābūt atvērtam sabiedrībai un tieši Saeimā regulāri jānotiek šādām diskusijām, visiem kopīgi spriežot par Latvijas turpmāko izaugsmi,” norādīja Saeimas priekšsēdētāja.

Šogad forumā notiek trīs apaļā galda diskusijas starpnozaru griezumā. Pirmā diskusija veltīta nacionālās attīstības plānošanai, to sasaistot ar ilgtermiņa budžeta plānošanu un valsts ārpolitikas prioritātēm. Otrajā diskusijā foruma dalībnieki spriež par demogrāfisko attīstību – migrāciju, ģimenes politiku un sociālās drošības sistēmu, analizējot nevalstiskā sektora lomu un iespējas iesaistīties šo politiku izstrādē. Visbeidzot atsevišķa diskusija veltīta arī izglītības un zinātnes lomai valsts un tautsaimniecības nozaru ilgtspējīgā attīstībā.

Diskusijas vada Saeimas komisiju priekšsēdētāji kopā ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Katrā sadaļā tiek uzklausīti ekspertu ziņojumi, kam seko diskusija.

Kopš Saeima 2006. gadā pieņēma deklarāciju, kurā noteikti Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības principi un veicamie uzdevumi sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju.


Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu