Skip to main content

Āboltiņa tiekas ar Austrijas vēstnieci

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa piektdien, 10. decembrī, tikās ar Austrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Hermīni Popelleri (Hermine Poppeller).

Sveicot vēstnieci Latvijas parlamentā, Saeimas priekšsēdētāja abu valstu attiecības raksturoja kā labas un daudzpusīgas, ar labu izaugsmes potenciālu, īpaši parlamentārās sadarbības jomā.

S. Āboltiņa atgādināja, ka joprojām ir spēkā uzaicinājums Austrijas parlamenta priekšsēdētājai Barbarai Prammerei (Barbara Prammer) vizītē apmeklēt Latviju. Viņa arī uzsvēra plašās sadarbības iespējas starp abu parlamentu nozaru komisijām, īpaši jautājumos, kas skar abu valstu kopīgās intereses Eiropas Savienībā.

Vēstniece S. Āboltiņai nodeva Austrijas Republikas parlamenta priekšsēdētājas oficiālo apsveikumu ar stāšanos amatā un apliecināja Austrijas vēlmi stiprināt parlamentārās saites. Ņemot vērā, ka līdz ar Lisabonas līgumu ir būtiski paplašinātas arī nacionālo parlamentu pilnvaras Eiropas Savienības jautājumos, laba sadarbība varētu veidoties starp Eiropas lietu komisiju deputātiem, piemēram, apmainoties ar pieredzi subsidiaritātes principa piemērošanā.

Pārrunājot Latvijas parlamenta darbu pie 2011. gada valsts budžeta veidošanas, Austrijas vēstniece kā pozitīvu iezīmi vērtēja faktu, ka budžeta projektu pirmajā lasījumā ir atbalstījuši arī opozīcijā esošie politiskie spēki.

S. Āboltiņa uzsvēra, ka budžeta pieņemšana patlaban ir Saeimas darba svarīgākā prioritāte, taču kā parlamenta priekšsēdētājai viņai ir ļoti svarīgi darīt visu, lai parlaments būtu atvērts sabiedrībai un sadarbība ar nevalstisko sektoru veidotos jaunā līmenī. Ļoti būtiska parlamenta darbā ir ārpolitiskā dimensija, akcentēja S. Āboltiņa, kā nozīmīgu ārpolitiskās dzīves notikumu minot ikgadējās ārpolitiskās debates, kas pirmo reizi plānotas nākamā gada janvārī.

Puses bija vienisprātis, ka ļoti veiksmīga sadarbība abām valstīm izveidojusies kultūras jomā. Vēstniece augstu novērtēja bagāto Latvijas kultūras dzīvi, atzīmējot Latvijas kā salīdzinoši nelielas valsts izcilos sasniegumus mūzikā. Vēstniece uzsvēra, ka plaukstošā kultūras dzīve ir viena no mūsu valsts būtiskākajām iezīmēm, kas ir ļoti pievilcīga ārvalstu tūristiem.

Hermīne Popellere minēja, ka divas Austrijas pilsētas – Linca un Grāca – iepriekš ir bijušas Eiropas kultūras galvaspilsētas un Austrija ir gatava sniegt savu atbalstu un ekspertu padomus, lai Rīga varētu pilnībā sagatavoties šim statusam 2014. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

Dalies ar ziņu