Skip to main content

Agita Ūbele: piesaistīšu Jelgavai jaunus uzņēmumus

Strādājot tirdzniecības jomā un apkalpojot klientus visos Latvijas reģionos, esmu piedalījusies dažādu projektu realizācijā gandrīz visās lielākajās pilsētās. Tā ir bijusi lieliska izdevība salīdzināt, cik ātri vai lēni pilsētas attīstās un kādām jomām ir bijusi prioritāte. Man Jelgava vienmēr asociējusies ar mašīnbūvi un metālapstrādi. Atceros, kā pirms ilga laika Jelgavā tika izveidota industriālā zona un pašvaldība sakārtoja uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru tajā. Tas tika darīts, lai pilsētai piesaistītu jaunus ražošanas uzņēmumus, taču šobrīd tur vietu radušas vien pāris ražotnes, pārējā teritorija nav apbūvēta. Nopietni jāpārdomā, kā piesaistīt jaunus uzņēmumus šai vietai, tādējādi nodrošinot darbvietas iedzīvotājiem un nodokļu ienākumus pašvaldības budžetam.

Esmu gatava mainīt pastāvošo sistēmu – ne tikai ieinteresētajam uzņēmējam jāmeklē ceļš uz mūsu pilsētu, bet arī mums pašiem intensīvi jāstrādā un jādomā par to, kā savu pilsētu padarīt pievilcīgu potenciālajiem investoriem. Bijušajā lidostas teritorijā ir jāveido industrijas un loģistikas parks, dodot iespēju interesentiem tur veidot uzņēmumus. Rezultātā pilsēta iegūtu jaunu, lielu, sakārtotu teritoriju, kurā tiktu nodrošinātas tik nepieciešamās darbvietas pilsētas iedzīvotājiem.

Pilsētā aktīvi darbojas biznesa inkubators, bet tam nepieciešams piesaistīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēkus, lai jaunu uzņēmumu izveidē tiktu izmantotas inovatīvas un modernas tehnoloģijas. Turklāt šajā parkā prakses vietas varētu rast profesionālās izglītības un citu mācību iestāžu audzēkņi.

Vēl pilsētas iedzīvotājiem ir nepieciešama jauna bibliotēka ar lasītavu, kurā izmantoti moderni un mūsdienīgi risinājumi.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi – optimizēt pašvaldības iestāžu darbību, tās rūpīgi izvērtējot un ieviešot vienotu kvalitātes vadības sistēmu visās organizācijās, kuras tiek uzturētas par budžeta līdzekļiem.
 

Dalies ar ziņu