Skip to main content

Aizsardzības ministrs parakstījis deleģēšanas līgumu par karavīru apbedījumu kopšanu

10. decembrī aizsardzības ministrs Artis Pabriks Aizsardzības ministrijas vārdā parakstīja deleģēšanas līgumu ar biedrības „Brāļu kapu komiteja” priekšsēdētāju Eiženu Upmani. Līgums paredz karavīru apbedījumu apzināšanu un kopšanu.

Līgums tika noslēgts saskaņā ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā „Par Latvijas un Krievijas valdību vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”. Atbilstoši šiem grozījumiem, Krievijas apbedījumu apzināšanas un kopšanas tehnisko darbu veikšana deleģēta biedrībai "Brāļu kapu komiteja", savukārt koordinējošās funkcijas veiks Aizsardzības ministrija, jo pamatā tie ir karavīru apbedījumi.

Šā gada 14. septembrī tika apstiprināts Aizsardzības ministrijas iesniegtais MK rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”.

Ar noteikumu projektu Aizsardzības ministrijai 2010. gadam tika piešķirts 15 800 latu, lai izveidotu datubāzi par Krievijas teritorijā apbedītajiem Latvijas iedzīvotājiem un apbedījumu vietām, veiktu Latvijas apbedījumu saraksta projekta izstrādi, Krievijas apbedījumu Latvijā zemes gabalu noteikšanu, kā arī piedalītos Krievijas apbedījumu apsekošanā Latvijas teritorijā.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: +371 67335224
[email protected]

Dalies ar ziņu