Skip to main content

Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2012. – 2014. gadam

Šodien, 8. oktobrī, Ministru kabineta komitejā izskatīja un virzīja tālākai apstiprināšanai Ministru kabinetā Veselības ministrijas izstrādāto Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2012. – 2014. gadam.

Rīcības plāna mērķis ir nodrošināt plānotu, saskaņotu un koordinētu pasākumu veikšanu, lai sekmētu alkoholisko dzērienu kaitējuma mazināšanu sabiedrības veselībai, un tas ir izstrādāts atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam noteiktajam uzdevumam – mazināt neinfekcijas slimību riska faktorus.

Plānā piedāvātie risinājumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanai un alkoholisma ierobežošanai paredz četrus galvenos rīcības virzienus: alkoholisko dzērienu piedāvājuma ierobežošanu un kontroli; pieprasījuma mazināšanu; riskantas un kaitējošas alkohola lietošanas samazināšanu un alkoholisko dzērienu lietošanas un tā radīto seku monitoringu un sabiedrības informēšanu.

Rīcības plāns paredz pasākumu kopumu izvirzītā mērķa sasniegšanai, pastiprinot nelikumīgas alkoholisko dzērienu aprites apkarošanu, alkoholisko dzērienu pieejamības un reklāmas ierobežošanu, kā arī profilakses un alkoholisma ārstēšanas pieejamības uzlabošanu. Tāpat paredzēts īstenot pasākumus, lai samazinātu alkoholisko dzērienu ietekmē izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un citas negatīvās sekas. Plānots arī nodrošināt alkoholisko dzērienu lietošanas un seku monitoringu un plašāk informēt iedzīvotājus par sabiedrības veselības jautājumiem.

Uzziņai: Pasaules Veselības organizācija norāda, ka alkohols ir trešais svarīgākais veselības riska faktors Eiropas Savienībā starp 26 veselības riskiem (1) . Austrumeiropā vairāk kā viena nāve no 10 nāves gadījumiem ir saistīta ar alkohola lietošanu (2).

Mirstība no ārējās iedarbības sekām – transporta negadījumiem, tīšiem paškaitējumiem, vardarbības, noslīkšanas un saindēšanās ar alkoholu – aptuveni katrā trešajā gadījumā saistīta ar pārmērīgu alkoholisko dzērienu lietošanu (3).

Mirstība no saslimšanām (alkohola atkarība, aknu ciroze, alkohola kardiopātija, u.c.), kas tieši saistīta ar alkohola lietošanu, Latvijā 2010. gadā bija 36,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem un salīdzinoši ar iepriekšējo gadu (2009. gadā – 34,1 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem) ir palielinājusies. Mirstība no alkohola aknu cirozes palielinājusies no 2,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 2006. gadā un 3,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 2008. gadā līdz 6,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 2010. gadā .

1. The European health report. Reducing risk, promoting healthy life. WHO, 2002.
2. Global health risk. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO, 2009.
3. International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm. WHO, 2001

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu