Skip to main content

Amatpersonas vienojas par risinājumiem drošības stāvokļa uzlabošanai bijušajā Zvārdes poligona teritorijā

Šodien, 12. novembrī, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un zemkopības ministre Laimdota Straujuma tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai pārrunātu drošības situāciju Saldus novada bijušajā PSRS aviācijas mērķpoligonā Zvārdes pagastā.

Tikšanās laikā ministri iepazīstināja Ministru prezidentu ar situāciju bijušajā Zvārdes poligona teritorijā un faktiem, kas apliecina, ka šajā teritorijā ir augsts piesārņojuma līmenis, ko radījusi ilgstošā un neprecīzā bumbošana padomju armijas aviācijas treniņu laikā, kā arī secinājumiem, ka šobrīd šī teritorija ir uzskatāma par bīstamu kā iedzīvotājiem, tā saimnieciskās darbības veikšanai.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, raksturojot situāciju, uzsvēra: „Tā kā Zvārdes poligona teritorijā bez padomju laika munīcijas atliekām sastopama arī Otrā pasaules kara laikā nesprāgusī munīcija ievērojamā apjomā, tad iedzīvotājiem un poligona teritorijas apmeklētājiem pastāv ievērojams risks ar šiem bīstamajiem priekšmetiem sastapties ik uz soļa. Tādejādi šobrīd nav iespējams garantēt iedzīvotāju drošību bijušā poligona teritorijā.” A. Pabriks norādīja, ka Nacionālie bruņotie spēki, veicot apsekošanu, ir konstatējuši, ka teritorija ir pieblīvēta ar nesprāgušo munīciju vai tās šķembām praktiski visā augsnes virskārtā, kas izkaisīta plašā teritorijā, līdz ar to bijušā Zvārdes poligona teritorija un tā apkaimē tiek uzskatīta kā ļoti piesārņota un bīstama apkārtnes iedzīvotājiem.

Amatpersonas secināja, ka drošības situācija bijušā Zvārdes poligona teritorijā ir nepietiekama un ir nepieciešama tālāka valsts institūciju kopīga situācijas risināšana, lai nodrošinātu koordinētu un profesionālu teritorijas apsaimniekošanu un perspektīvā veiktu arī attīrīšanu un teritorijas atjaunošanu.

Pēc situācijas apzināšanas, Ministru prezidents V. Dombrovskis rosināja, ka akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts meži”, turpinot jau šogad uzsākto meža zemes iegādes projektu, būtu nepieciešams maksimāli koncentrēt meža zemju uzpirkšanu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, nodrošinot šo teritoriju apsaimniekošanu un attīrīšanu, kā arī draudu mazināšanu no nesprāgušās munīcijas. „Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību, ir nepieciešama tūlītēja rīcība. Šobrīd mūsu rīcībā ir līdzekļi, lai spertu pirmos soļus drošības stāvokļa uzlabošanai,” norādīja V. Dombrovskis.

Zemkopības ministre L. Straujuma apstiprināja, ka, īstenojot šā un nākamā gada akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” zemes pirkšanas programmu, būtu iespēja uzpirkt zemes īpašumus tieši bijušā Zvārdes poligonā, lai nodrošinātu sistemātisku teritorijas attīrīšanu un koku audzes atjaunošanu.

Jau ziņots, ka, lai brīdinātu iedzīvotājus par apdraudējumu ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem piesārņotākajās Latvijas teritorijās, pēc Aizsardzības ministrijas iniciatīvas PSRS aviācijas mērķpoligona Zvārdes pagastā un bijušās Cekules munīciju noliktavas teritorijā, šā gada oktobrī tika izvietoti informatīvie stendi un brīdinājuma zīmes. Informatīvajos stendos ir norādes par teritorijās atrodamajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem un informācija, kā rīkoties šādu priekšmetu atrašanas gadījumā.

Informāciju sagatavoja:
Airis Rikveilis
AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors
Tālr.: +371 67335085, +371 28639960
[email protected]  

Dalies ar ziņu