Skip to main content

Aprēķināta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2014.gadam

Labklājības ministrija (LM) 2014.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.
 
Iepriekšminēto paredz otrdien, 17.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014. gadā.
 
Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% – darba ņēmējs.
 
Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 29,12%, kur darba devējs maksās 20,16 %, bet darba ņēmējs – 8,96 % (2013.gadā – 20,68 % un 9,45 %).
 
Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai invalīdiem – valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2014.gadā iemaksu likme būs 31,48%, kur darba devējs maksās 21,79 %, bet darba ņēmējs – 9,69%  (2013. gadā – 22,35% un 10,20 %).
 
Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2014.gadā noteikta 31,06% apmērā no darba ienākumiem.
 
Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2014.gadā būs 25,16 % (2013. gadā – 26,60 %). Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai 2014.gadā noteikta 32% (2013. gadā – 33,19%).
 
Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2014.gadā.
 
Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem
34,09%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu
29,12%
Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi– valsts speciālās pensijas saņēmēji
31,48%
Darba ņēmēji, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
30%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
25,16%
Pašnodarbinātie
31,06%
Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu
28,66%
Namīpašnieki, zemes iznomātāji
27,52%
Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka
32%
 
 
Kopējie sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti 2,206 mljrd. euro apmērā, izdevumi – 2,074 mljrd. euro apmērā, savukārt finansiālā bilance plānota negatīva – 132,374 milj. euro apmērā.
 
2013. gada septembrī mūsu valstī bija 868 489 obligāti sociāli apdrošinātie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), savukārt 149 bija brīvprātīgi sociāli apdrošinātie cilvēki, t.sk., mikrouzņēmuma nodokļa maksājoša uzņēmuma darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]
Dalies ar ziņu