Skip to main content

Apstiprina Latvijas pozīciju sarunām ar donorvastīm par EEZ un Norvēģijas finanšu atbalstu

Pirmdien, 1. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināta Latvijas pozīcija Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta saņemšanai 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros.

Paredzēts, ka tuvākajā laikā donorvalstis noslēgs saprašanās memorandus ar saņēmējvalstīm par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu. Finanšu ministrijas speciālistu oficiālās sarunas ar donorvalstu pārstāvjiem pirms saprašanās memoranda noslēgšanas notiks šā gada 10. novembrī, un to galvenais mērķis būs saskaņot Latvijas izvirzīto prioritāšu atbilstību donorvalstu izvirzītajiem nosacījumiem, saskaņot prioritāšu ietvaros iecerētos pasākumus un atvēlēto finansējumu.

Jau iepriekš ziņots, ka Latvija ir izvirzījusi sekojošas prioritātes līdzekļu izmantošanā:
* klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija;
* NVO fonds pilsoniskās sabiedrības attīstībai, ietverot cilvēkdrošību, ilgtermiņa atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;
* kultūras mantojuma aizsardzība;
* atbalsts zaļākai rūpniecībai – Viedo tehnoloģiju fonds;
* bilaterālā pētniecības programma, tai skaitā stipendijas (ietverot stipendijas bakalaura programmu studentiem ar augstiem akadēmiskajiem sasniegumiem);
* tieslietas un iekšlietas, ietverot ieslodzījuma vietu un īslaicīgas aizturēšanas vietu uzlabošanu;
* cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana.

Latvijai 2009. – 2014. gada periodā būs pieejami 51,27 miljoni latu: no EEZ finanšu instrumenta 24,29 miljoni latu, no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta – 26,98 miljoni latu.

Informatīvais ziņojums pieejams MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu