Skip to main content

Apstiprina vadlīnijas Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistei

Otrdien, 24. aprīlī, Ministru kabinets (MK) skatīja informatīvo ziņojumu "Par personāla piesaisti un noturēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai". Tā mērķis ir nodrošināt vienotas vadlīnijas valsts iestādēm darbinieku piesaistei un noturēšanai darbam Latvijas prezidentūras laikā, vienlaicīgi ievērojot samērīgus priekšnosacījumus budžeta veidošanai .

Latvijas prezidentūra paredzēta 2015. gada pirmajā pusē (01.01.2015. – 30.06.2015.) pēc Itālijas un pirms Luksemburgas prezidentūras. Prezidentūras uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu Eiropas Savienības Padomes formātu sanāksmes, līdz ar to Latvijas sniegums lielā mērā būs atkarīgs no ierēdņu un darbinieku profesionalitātes un sagatavotības līmeņa. Dalībvalstu pieredze liecina, ka savlaicīga (aptuveni 4 gadus pirms prezidentūras) pasākumu plānošana un īstenošana īpaši vēlama ir mazām dalībvalstīm, kuru resursi ir salīdzinoši ierobežoti.

Saskaņā ar iestāžu sniegtajiem datiem Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanā valsts pārvaldē būs tieši iesaistīti aptuveni 1000 nodarbināto. Personālu veidos darba grupu vadītāji un to vietnieki, eksperti nozaru jautājumos, ES jautājumu koordinatori iestādēs, administratīvais personāls un augstākā līmeņa vadītāji. Lai nesamērīgi nepalielinātu valsts pārvaldē nodarbināto skaitu, lielākā daļa no Latvijas prezidentūrā iesaistītā personāla būs valsts pārvaldes darbinieki, kas ikdienā nodarbojas ar ES jautājumiem un tādējādi ir nozares eksperti. Vienlaicīgi nevar izslēgt nepieciešamību atsevišķās jomās piesaistīt arī ekspertus ārpus valsts pārvaldes, tai skaitā no ES institūcijām.

Lai garantētu profesionālu un motivētu ES prezidentūras personālu, noturētu talantīgos un spējīgākos valsts pārvaldes darbiniekus, plānots nodrošināt vairākus papildu motivācijas pasākumus – profesionālo kompetenču attīstīšanu, sociālās garantijas, kā arī piemaksu par darbu ES prezidentūras organizēšanā. Piemaksas apmērs tiks plānots pēc vienotiem nosacījumiem un būs atkarīgs no darba intensitātes un sanāksmju nozīmīguma. Lai paaugstinātu personāla kompetenci Latvijas prezidentūrā iesaistītajiem darbiniekiem, tiks nodrošinātas gan svešvalodu (angļu, franču) mācības, gan profesionālo kompetenču attīstīšana par ES jautājumiem un specifisku juridisko terminoloģiju.Savukārt pēc Latvijas prezidentūras beigām iestādes vadītājs, izvērtējot katra nodarbinātā ieguldījumu un darba sniegumu, varēs piešķirt prēmiju un papildu atvaļinājumu. Jebkuras materiālās motivācijas veids ir ierobežots apjomā un noteikts, ņemot vērā ļoti augsto darba intensitāti Latvijas prezidentūras laikā. Valsts pārvaldē jau tiek nodrošināti pirmie pasākumi personāla kompetences paaugstināšanai – franču valodas mācības, kā arī tiek noteikts Latvijas prezidentūrā iesaistītā personāla angļu valodas zināšanu līmenis.

Finanšu ministrijai ir nepieciešams sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, lai varētu nodrošināt nepieciešamos personāla motivācijas elementus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes personālam.

Ar vadlīnijām var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 29120742
[email protected]

 

Dalies ar ziņu